HISTORIA DEL MAIL ART
 
 TOMAS CAMACHO
CLEMENTE PADIN
GIANNI BROI
CRACKERJACK KID
GERARDO YEPIZ
JOSE LUIS CAMPALPor Tomás Camacho
 

INTRODUCCIÓ

 El meu interès per l’art d’avantguarda parteix fonamentalment de dos esdeveniments produïts al panorama cultural del Camp de Tarragona, la coincidència dels quals, en el temps, voldria considerar màgica: la presentació de l'obra poètica visual d'en Joan Brossa a la Casa de Cultura i la del Col·lectiu SIEP (Sàpigues i Entenguis Produccions). A partir d’aquests esdeveniments vaig descobrir algunes de les virtuts de l’art: la capacitat d’emocionar, la de divertir, la de fer pensar...
 Quan he vist alguna manifestació artística d’interès he sentit també la inclinació a divulgar-la, a fer participar els demés d’aquell descobriment que m’ha emocionat, divertit, que m’ha fet reflexionar...
 Fa anys un amic em deia que em veia com un espectador de la vida. He estat moltes vegades espectador, però ara, amb el pas dels anys, crec que s’ha de passar a l’acció. Fa anys, des del 1996, participo, gràcies a José-Carlos Beltrán, de la ¿moguda? artística de Benicarló. Amb Maria Jesús Montía i Francisco Rodrigo he retrobat la presència física (perquè espiritual sempre ha estat i s’ha mantingut( de Cèsar Reglero, promotor d’algun dels esdeveniments culturals més destacables de les comarques tarragonines. L’any 1998 vaig veure a l’Institut “J. Bau” de Tortosa una exposició de poemes-objecte de Ferran Bel i Francesc Xavier Forés. Havíem acudit amb alguns companys de la Tertúlia Poètica Mediona 15 a fer un recital sobre poemes de Manuel Scorza, que havia seleccionat Juan González Soto. Més tard, quan preparàvem la revista “Recapte”, vaig coincidir amb Albert Aragonés, del qual ja coneixia algun poema visual.
 José-Carlos Beltrán m’animava a preparar una exposició de poesia visual que aglutinés artistes d’una banda i altra del riu Sénia. Amb ocasió del 150è Aniversari de la Banda de Música d’Alcanar ja havíem portat l’exposició Mostra d’Art Postal: Bòsnia-Herzegovina. Ferida Oberta, que havia organitzat Música per la Pau i El Taller del Sol. L’Associació d’Amics i Amigues de la Lectura s’havia constituït feia poc, i el que era més important, estàvem a punt de celebrar els primers cincs anys de la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, d’Alcanar. Es dibuixava una magnífica oportunitat per a enllaçar conceptes. Va ser Àngela Buj qui, rebutjant la definició del Sénia com a frontera, com a límit respecte al País Valencià, va esgrimir la consideració d’Alcanar com a nuc dels Països Catalans. L’art postal és per definició un art participatiu, obert, universal. No volíem practicar una mena de nacionalisme excloent, de manera que vam aconseguir estendre la nostra invitació a participar a Nuc 2000 a gairebé tot el món. Com va escriure Guy Bleus, “L’art postal és un lloc d’encontre d’artistes de diferents classes socials, diferents cultures, edats diferents, variades ideologies, etc. Però poden ser més significatius els aspectes que tenen en comú que allò que tenen diferent, vol dir allò que els atrau i manté junts”.
 Ara, en aquest catàleg, se’m dóna l’oportunitat de reflexionar sobre aquesta manifestació artística, em retrobo amb materials dels anys universitaris, en més d’una ocasió Cèsar Reglero m’ha reclamat aquest treball, que coneixia perquè vam intentar portar endavant una convocatòria d’Art Postal per la Pau, des d’un Seminari d’Ensenyants per la Pau de Tarragona. Amb els mitjans dels que disposàvem llavors no vam ser capaços de dur a terme aquesta iniciativa tan engrescadora, però ara es pot brindar part d’aquell treball amb l’objectiu que es conega una mica més aquest gran desconegut que és l’art postal. Una manifestació que poc té a veure amb la filatèlia, tot i que està molt en contacte amb ella.
 Malauradament, la nostra època resulta la menys entesa, o potser la menys estudiada. De vegades la contemporaneïtat dels fets fa tèrbola la visió que de l'actualitat tenim. Se'ns indueix a una mena de culte a l'obra d'art clàssica i se'ns passa per alt l'efervescència creativa i els mitjans del segle xx. Són moltes les aportacions d'aquest segle a l'art, entre d'altres i fonamental, el fet de la reflexió sobre la pròpia obra. El tractament dels recursos històrics originats per la producció artística de tots els temps. La modernitat ha proporcionat una sèrie de tractaments de l'obra artística que no s'han d'ignorar. També ha determinat unes actituds vinculades al posicionament polític i social de les persones creadores.
 Un d'aquest tractaments és el mail art. L'artista és un creador, un transformador i, sobretot, un comunicador. El recurs del correu com a mitjà de comunicació representa una alternativa a les sales d'exposicions i al contingent mercantilista de l'art. Significa intercanvi d'idees sense la rèmora de l'intermediari.
 Al llarg d'aquesta exposició pretenc mostrar la breu història d'aquesta manifestació artística i un estudi més detallat de la seua evolució a Catalunya, un exemple concret del desenvolupament d'aquesta acció en el qual vaig estar implicat i les conclusions en finalitzar aquest estudi. He intentat sempre que ha estat possible contactar amb els protagonistes d'aquests moviments. En el cas concret de Mail Art. Paisatge d'Olot vaig tindre l'ocasió de fer una visita que va contribuir en gran manera a incrementar el meu interès per aquestes manifestacions.

ART CONCEPTUAL

 Sorgeix a l'acabament dels anys 60 com a reacció al Pop Art. Si bé alguns dels seus postulats són observables a algunes manifestacions d'avantguarda de començaments de segle.
 L’exposició Coup d’envoid o l’art à la lettre celebrada al Musée de la Post de París demostrava que artistes com Matisse, Picasso, Barthes, Mallarmé, Duchamp, Warhol, van utilitzar el correu per a la difusió de la seua obra, majoritàriament entre els amics i col·legues.
 L'art conceptual pretén incorporar a l'art, des del mètode els avenços que s'han produït en el terreny econòmic, tecnològic i sòciocultural. Es va donar a conèixer el 1969 com a mètode formal de polèmica artística, introduït pel propietari de galeries d'art Seth Siegelaub, al marc del seminari sobre Art i Tecnologia, amb treballs dels seus amics, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth i Lawrence Weiner.
 Joseph Kosuth a la seva obra One or three chairs presenta la fotografia d'una cadira, l'objecte real i la definició de cadira (convenientment ampliada) que trobem al diccionari. Presentació molt compatible amb tot tipus de joc i activitat mental. Conflueixen en aquesta obra els avenços en matèria lingüística: referent, significat, significant. Aquesta forma de presentació és habitual a l'art conceptual. L'artista s'ocupa de proporcionar una sèrie d'estímuls perquè nosaltres arribem a una conclusió. Té doncs, la tendència de dirigir-nos cap al plaer intel·lectual. L'espectador no ha de ser un receptor passiu, no es limita a la dimensió estètica, tot i que constitueix una estètica. Kosuth és contemporani del grup anglès Art and language que realitza tota una sèrie de reflexions i polèmiques artístiques a través revistes. Una altra de les accions d’art postal de Kosuth van ser les pòlisses d’assegurança de vida.
 Clar antecedent d'aquest tipus d'art són els ready-made de Marcel Duchamp. L'objecte ja existeix, la tasca artística consisteix en dotar-lo de significat, manipular-lo de manera convenient, descontextualitzar-lo, serà l'espectador qui trobarà la raó o es desespere per la burla o disfrute del joc.
 L'artista alemany Hans Haacke realitzà una depuració absoluta de la seua obra, retirant els aspectes ornamentals per deixar al descobert lo fonamental, els seus Realzaeitsystem (1970), caixes físiques de condensació que posteriorment trasllada a episodis socioculturals, mostrant un complex d'elements condicionants sobre l'existència humana a la gran ciutat.
 Aquests exemples concrets mostren algunes de les tendències de l'art conceptual, junt amb d'altres que es desenvoluparen incorporant formulacions matemàtiques o estructures numèriques, aparences científiques de processos de producció, de tractaments pictòrics, amb ells es mostra el com i el perquè.
 També és destacable l’activitat. del japonès On Kwara (1933). Per ell la concept.ualitat és el mitjà per trobar la pròpia identitat i aconseguir la superació existencial immediata de cada dia. Telegrames i targetes postals fixen lloc i temps de la vida individual i les fotocòpies de paisatges registren el camí recorregut en dies determinats. Entra d'aquesta manera en el terreny que ens ocupa. D'altres autors a considerar són Hoffmann i K. Arnatt.
 La figura fonamental de l'art postal és Ray Johnson. Va ser el fundador, a Nova York,  de l'Escola per a la correspondència (1962). Els artistes conceptuals anteriorment esmentats van fer servir aquesta escola com a canal d’expressió.
 A Europa el moviment postal es produeix en estreta relació amb els moviments literaris i  generalment amb un sincretisme dels moviments d'avantguarda al llarg dels anys setanta. El moviment FLUXUS tingué una intenció aglutinadora tant de procediments artístics com d'artistes i reuní a personatges com John Cage, Nam June Paik, Dick Higgins... Es tractava de la descoberta de l'espontaneïtat, la interdiscip1inarietat, una dimensió internaciona1ista , una via de transmissió de formes i idees. Una iniciativa semblant va ser la de Robin Crozier a la revista Views a la qual van col·laborar artistes de tot el món.
 El belga Guy B1eus proposà l’elaboració d'un Atlas Artístic Mundial i "L’Administració de Telegrafia i Correus, el tema generador en aquest cas era el telegrama. Va tindre una important resposta artística. A Itàlia Nicola Frangione organitzà la monografia Casa de l’Artista, la seua proposta consistia en mostrar el taller de cadascun dels artistes participants. També a Itàlia Vittore Baroni organitzà l'any 1979 una recerca de paraigües abandonats. Es tractava de realitzar una fitxa artística de la seua situació. A la Universitat. Autònoma de Mèxic existeix un Arxiu Internacional de Projectes no Realitzats. Juan Luis Díaz n’és el seu encarregat.
 Els límits entre el mail art i d'altres tendències artístiques és molt imprecís. Aquest problema té el seu origen en el fet que és canal d'expressió artística, mitjà, abans que estil.

ENUMERACIÓ DE MOSTRES DE MAIL ART

1973 Tramesa postal a Escola Eina, a càrrec de Ferran Garcia Sevilla.
1974  Mostra Internacional de Tramese a la Sala "Vinçon".
1978 Negro sobre Blanco a la Casa siglo XV, de Segòvia.
1979
1980 Mostra de Metrònom a Barcelona.
1981 Envia'ns el teu joc a la Galeria Canaleta, de Figueres.
1982 Exposición de Arte Postal a Pamplona.
1983 Exposición Internacional de Arte Postal, a la 7a Biennal d'Art de Pontevedra.
1984
1985
1986
1987 Exposició Internacional de Mail Art-Paisatge al Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot.
Mail Art-Desert organitzada per 1’Acadèmia de Belles Arts, de Sabadell.
Mail Art al Museu Morera de Lleida.

1988- Art Postal Shoc, de Terrassa organitzada per 4 Sellos.

 És necessari esmentar també l’activitat que ha desenvolupat Sàpigues i Entenguis Produccions (SIEP), de Reus, sota la direcció de Francesc Vidal i Montserrat Cortadelles, que han desenvolupat el fanzine Fenici Reus.
 Una menció especial mereix també la labor de Cèsar Reglero Campos, que ha dut a terme les següents convocatòries d’art postal: Art Postal Reciclat, Bòsnia-Herzegovina. Ferida Oberta (1993-1994) i la convocatòria actual, en col·laboració amb Amnistia Internacional, Contra la pena de mort. Cèsar Reglero ha creat un dels pocs museus d’art postal de l’estat i una de les millors pàgines web, amb una llista de distribució d’abast mundial:
"http://www.fut.es/~boek861/amnistia.htm" \
El cat
leg de l’exposició d’Art Postal Reciclat conté interessants textos teòrics de Nel Amaro, Guy Bleus i Romà Solé. Destacaré aquestes paraules de text de Nel Amaro sobre l’art postal: “Va anar adquirint [...] auge i carta de naturalesa, fins a mostrar-se’ns tal com actualment el coneixem, gaudint d’una salut excel·lent (mental i física). vivint voluntàriament al marge del mercantilisme, mentre es crea un circuit internacional sòlid i inconformista Difícilment hi poden ficar les seues urpes de rapaç els mercaders de l’Art, malgrat que en aquest “cirucuit postal” s’hi mouen obres de qualitat contrastada.”

MAIL ART. CONCEPTE I PROCEDIMENTS

 Manifestava Ulises Carrión al catàleg Arte Postal del Proyecto: 10 años para el Dos Mil, realitzat el 1991 a Canàries: “Quan preparem un envio per correu som lliures per escollir els materials i com utilitzar-los. Podem triar les dimensions. Decidim l’interior i l’exterior.”
 El mail art és una varietat més del principi artístic conceptual. Consisteix en l’envio de determinats objectes o materials per correu, amb el corresponent desplaçament de l'obra, desgast, modificacions del viatge, recepció esperada o no... Aquest procediment constituïa una superació del sistema de galeries com a santuaris de la comunicació artística.
 En el seu origen va adoptar una forma sorpresiva, poc a poc s'ha institucionalitzat, això no significa que no coexistisca una manera més anàrquica de practicar el mail art.
 Podem dir que al nostre país s'ha anat desenvolupant mitjançant exposicions i mostres, que han comptat en moltes ocasions amb l'ajut d’institucions públiques. Els grups organitzadors han estat persones que practiquen el mail art o interessades en aquesta manifestació artística. Existeix lògicament una pràctica privada a la qual és bastant difícil accedir, i per tant, impossible d’avaluar el seu contingut.
 Les esmentades mostres solen concloure amb l’edició de catàlegs d’exposició, que reprodueixen parcial o totalment les obres i les adreces dels participants. Això afavoreix la comunicació privada entre els artistes, que genera l’intercanvi dels anomenats llibres d'artista.
 Són observables diversos fenòmens relatius al desenvolupament d'aquesta activitat al nostre país: per un cantó el desfasament respecte a la resta dels països desenvolupats; per un altre, la proliferació extraordinària del mail art en els darrers anys. Aquesta forma de la difusió artística té dos nivells diferenciats: l’individual i el col·lectiu. Aquest darrer requereix la creació d’una infrastructura, uns hàbits organitzatius, als quals no estem massa acostumats.
 Existeix un altre fet diferenciador del mail art atenent a la temàtica, oberta o establerta. Generalment es permet que la forma siga oberta, mentre que la temàtica acostuma ser al voltant d'un tema generador, un concepte a desenvolupar.
 El mail art té com d’altres manifestacions artístiques una característica esporàdica, és efímer, concentrat, dispers, reduït i ample, tot i que això resulte paradoxal. Mitjançant el sistema d'exposició només un lloc es beneficia de la concentració d'obres artístiques de les més diverses procedències. Aquest inconvenient se solucionaria amb la itinerància de les mostres, amb la publicació del llibre de la mostra, amb la creació audiovisuals... Tot i que aquestes tasques són difícilment rentables.

SOBRE EL PROCEDIMENT

a) Necessitat d'un projecte
b) Convocatòria (amb o sense especificitat temàtica, condicions generals de participació, tractament de l'obra, etc)
c) Recopilació d’adreces (centres de producció artística, artistes i mitjans de comunicació)
d) Tramesa de la convocatòria
e) Recepció de comunicacions
f) Selecció (Per països, procediments, temes, segons les condicions de la convocatòria)
g) Difusió de la mostra (Preparació de l’exposició. Cartell. Suports i tractament de les obres)
h) Resposta als artistes (quan s'ha especificat a la convocatòria)

 Un cop descrites aquestes generalitats sobre el mail art m’agradaria centrar-me en l'exemple modèlic de Mail Art. Paisatge d'Olot, a més a més em permetrà analitzar i enumerar els procediments tècnics que s'han fet servir a les obres.
 També ha tingut una gran transcendència l’Art Postal Shoc de Terrassa. Perquè va combinar tot un aparell de reflexió sobre aquesta manifestació artística que va tindre una forta repercussió als mitjans de comunicació.

MAIL ART. PAISATGE D'OLOT (1987)

LA CONVOCATÒRIA

 Realitzada en dues llengües: català i anglès (generalment s'adopta aquest idioma com a llengua vehicular, tot i que resulta interessant fer l’esforç per arribar a cada país amb la llengua que li 'és pròpia).
 Deduïm de la convocatòria que es tracta d'un mail art temàtic: paisatge, que podem considerar vinculat a la realitat olotina i el seu art.
 Els procediments van ser oberts, el resultat va significar la utilització de la pràctica totalitat dels procediments artístics.
 Promet l'envio del catàleg que contindrà la reproducció de l'obra i dades dels artistes que permetrà la continuïtat de la llista de distribució. També tracta el tema de la difusió del catàleg: institucions, galeries, centres d'art, museus i crítics.
 També consta el destí final de l'obra: fons del museu.
 Lògicament també s'indicava l’adreça on s’havien d'enviar les obres.

CARTELL. DE L'EXPOSICIÓ

 Segueix una línia coherent amb el disseny de la convocatòria i el catàleg. Remarca sobretot el fet de la internacionalitat de 1'exposició.

EL CATÀLEG

 Consta de tres apartats:

a) Reflexió sobre el mail art, la seua transcendència al context d'Olot
b) Reproducció de les obres (prèviament els artistes han enviat fotografia de l'obra) amb les seues característiques: tècniques i mides
c ) Adreces dels artistes participants classificades per països (que permet la continua interrelació dels artistes)

TÈCNIQUES

 Des del catàleg podem abordar l’estudi de les tècniques i procediments artístics utilitzats:

Aiguafort
Aquarel·la
Collage
Diapositives
Dibuix
Encadenaments
Escultura
Esmalt
Fotocopia (Manipulada o no)
Fotografia
Gravat.
Impressió
Litografia
Objecte
Pintura
Postal manipulada
Registre sonor
Serigrafia
Sobre manipulat
Tècnica mixta
Tinta
D'aquesta llista resulta clara una conclusió: el mail art constitueix sobretot un tractament de l'obra quan aquesta està acabada, abans que un gènere o un estil.
 Cal destacar també la total obertura tècnica que suposa, les infinites possibilitats que descobreix. La naturalesa conceptual ve en aquest cas determinada pel fet de ser una obra per encàrrec.
 El caràcter totalitzador també és destacable: no es treballa només la percepció visual sinó que queden atesos els altres sentits.
 Com a tècnica em sembla destacable la de la fotocòpia manipulada, tècnica no massa freqüent però que des del meu punt de vista té un ventall de possibilitats molt gran, apart, és clar, de la reproducció i difusió.
 Mereixen també un comentari semblant les fotografies i les postals manipulades.

REPERCUSSIÓ SOCIAL

 Participaren 247 artistes de 24 països. El comentari que es pot fer és que pocs mitjans de comunicació aconsegueixen una participació tan diversa i abundant. Té relació sense dubte al gran nivell de difusió de la convocatòria. En aquest sentit Art Postal Shoc s'ha beneficiat de les experiències que l'han precedit. Així tenim aquests alts nivells de participació: més de 1500 comunicacions de 500 artistes de tot el món. Xifra molt superior a l’aconseguida pel Museu Morera: 26 països i 116 artistes. La de Sabadell va aconseguir 249 originals. Tot i que ja saben que en art s’ha de parlar més de qualitat de quantitat.
 M'agradaria insistir en el fet que Art Postal Shoc va fer com una mena d’exploració de l’estat de la qüestió. Tot i que al mateix temps tinc la sensació que es va centrar més en l'envoltori, el sobre, que cap al contingut, tal com ho manifesten aquestes paraules de Fèlix Menkar: "Cada dia es tendeix a considerar més el continent davant del contingut". Reforçant aquesta idea puc assenyalar que alguna de les reproduccions d’obres participants aparegudes a l'Avui són composicions amb sobres, manipulacions sobre elements perifèrics com: els matasegells, els segells mateixos, etc. Crec que si aquesta tendència evoluciona derivarà en el fracàs de la conceptualitat del moviment i de les idees que inicialment l'inspiraren.
 Renovació perpetua del conflicte contingut-forma. Una pregunta ens pot ajudar a resoldre’l: Què és més important el sobre o la carta? Podem respondre: Segurament la carta, però sense el sobre no ens hauria arribat el missatge.

ART POSTAL SHOC DE TERRASSA (1988)

 Deixant de banda els comentaris de l'apartat anterior crec que el més destacable d'aquesta mostra va ser l’entorn reflexiu que creà, ha significat un important estudi sobre l'estat de la qüestió. Per tal de demostrar-lo observem els títols de les ponències i els ponents que van participar:

a) “Una introducció sobre art. i intercanvi. Un informe administratiu sobre l'art postal i sociologia del mail art”, del belga Guy Bleus
b) “Sobre l'art postal, avui”, de Phillip Billé
c) "Brain Cell", de Riosuke Cohen
d) "Congrés descentralitzat d'art postal", de Vittore Baroni
e) Presentació del fons artístic i documental de diferents organitzacions i col·lectius que han practicat aquesta activitat:
- STI (Sindicato de Trabajos Imaginarios), de Javier Cinca (Zaragoza)
- SIEP (Sàpigues i Entenguis Produccions), de Francesc Vidal i Montserrat Cortadelles (Reus)
- 4 Sellos. Coordinadora que agrupa al Laboratori de Música Desconeguda, Les Cintes de la Fi, Duplicadora i Gran Mal
- Hip Hop Internacional. Un dels seus organitzadors Kiku Mistu s'autoenvià en una caixa a l’exposició, resultant com una mena de happening en el moment de la seua presentació.

SÀPIGUES I ENTENGUIS PRODUCCIONS (SIEP)

 El dia 7 de febrer del 1989 vaig entrevistar-me amb Francesc Vidal. Ens vam trobar al seu taller de disseny i arxiu.
 He de destacar en primer lloc la seua actitud oberta i les facilitats que em va proporcionar. La sensació que vaig tindre en entrar al taller va ser la d'un ambient de treball en molts fronts. No obstant això, de la visió inicial de caos emergia un ordre, el de la prodigiosa memòria selectiva i associativa de Francesc que trobava en tot moment quelcom relacionat amb allò que dèiem. També Montserrat Cortadelles anava ficant cullerada en la conversa.
 Volia anar-me'n amb una idea clara de l’art. conceptual. S'anaven lligant caps: Dadà, Duchamp, Schwitters... L’objecte elevat a la categoria d'art per la reflexió de l’artista, per la manipulació, per la comunicació d'un concepte: "L’artista conceptual té més reflexió que ofici".
 Francesc comptava ja amb 10 anys de pràctica del mail art iniciat amb SIEP, l'ha continuat practicant i ara té per a ell un sentit diferent del que tenia als seus inicis. En principi l'art postal ens atrau com si es tractés d'un joguet, té una dimensió lúdica, però els joguets en mans de xiquets ja se sap el que duren... Crec que l'art postal té per Francesc una dimensió nova: estar en contacte amb molts llocs del món, d'ell aprofita recursos estètics, canalitza contactes i difon mitjançant el fanzine Fenici (una autèntica fita entre les revistes més avantguardistes i més ben editades del nostre panorama cultural).
 Francesc no rebutja la reflexió sobre l'obra, com a artista provinent del conceptual, la reflexió té el seu lloc i moment, però 1'interessa més l'activitat, i aquesta, la desenvolupa en múltiples camps de l'art: disseny (em mostrà la seua interessant co1·lecció d’exlibris, anagrames, etc.), fotografies de les seues escultures. El seu gran arxiu de mail art classificat per països i algunes revistes difícils d’aconseguir, però de gran interès com Factsheet Five, que és una important. plataforma de contactes amb els Estats Units.
 Un altre tema de la conversa va ser la dicotomia: galeries de mail art. Considera al darrer com una via morta de cara a l’èxit artístic i a la difusió. Té els avantatges anteriorment assenyalats, pot ser molt interessant com a producte marginal o antiautoritari, però quin ha de ser el destí dels materials que té reunits? Les sortides són escasses: donació a arxius públics, edició d’antologies de materials (són econòmicament viables?) elaboració d'audiovisuals, etc. Rondineja la lògica aspiració de l’artista: viure de l'art. Em consta que ha realitzat un gran treball i que es troba en un bon moment de la seua potència creativa.
 SIEP va ser un altre puntal de la nostra conversació. Va sorgir a Reus entre els anys 80 i 81, amb el referent de Metrònom i sota la senyera conceptual, la idea va desembocar en l’exposició: Seny i Eines Perilloses Tarragona (1983). Desenvolupava la idea d'una fàbrica organitzada com a tal, amb les característiques burocràtiques d'una fàbrica: el segell de marca, l’etiquetat, empaquetat... Tot un muntatge lúdic i irònic sota un aspecte formal perfecte i una excel·lent presentació. Significà des del meu punt de vista una incorporació de Tarragona i comarques a l’art més novedós que s’estava fent, i no com a imitadors sinó en peu d’igualtat. Es recollien, assimilaven i ampliaven experiències anteriors, reflexió prèvia per a una activitat plenament creativa.
 Moltes i molt variades han estat les activitats desenvolupades per aquest grup obert i multidisciplinar, artistes que no obstant això mantenien les seues peculiaritats. Van fer servir SIEP com a plataforma d’acció. Mantingueren durant. molt de temps l'anonimat i van declarar difunt el grup en el moment en el qual van fer públics els noms dels seus components. SIEP RIP deixant un important testament: edicions, exposicions col·lectives i la participació convocatòries d'art postal.

Salva la campagna romana, set.-oct. 1982
No war in my place, Minden, Alemanya, 1982
Mail art, Bienal de Arte Pontevedra, agost -set., 1983
Mail art., Wiener Secession, Viena, Àustria, feb.-mar., 1984
Big brother is watching, San Diego, USA, 1984

 Aquesta relació demostra suficientment la projecció internacional del grup.
 Quan em referia al testament de SIEP em referia a l’edició de Tramesa Postal (53 treballs distribuïts gratuïtament per correu. En ell figuren les reproduccions de les esmentades obres i la seua col·laboració a la revista Lletra A núm. 9 de Reus, la qual tenia una línia anarquista. També podem llegir una reflexió de Teresa Camps Simó sobre el mail art i aparicions de SIEP als mitjans de comunicació. Aquesta edició va ser produïda pel Departament d'Art de la Universitat Autònoma, de Barcelona.
 El dia 27 de Febrer Francesc Vidal, Montserrat Cortadelles, Joan Borda, Víctor Nubla, Toni Ignorant i David Castillo van participar en un col·loqui sobre art postal amb el títol Art, comunicació, estructura alternativa. Aquest col·loqui acompanyava una exposició des del 27 de febrer fins al 10 de març. La exposició aportava de materials de SIEP, J. Borda i Art Postal Shoc (Terrassa). Aquest acte va ser organitzat per la Universidad Anthropos.

CONCLUSIONS

 És important fer referència a dos persones cabdals en l'estudi de l'art postal: el periodista David Castillo, en l’àmbit català, i Gloria Picazo, pel seu article "Para una re-definición del arte postal", escrit amb motiu de la Biennal d'Art de Pontevedra. Segons Gloria Picazo, els propòsits anarquitzants de l'art postal han fracassat, sobretot per la proliferació d’exposicions i propostes. Considero que aquest fet només parla difusió que res ens diu de la qualitat. El correu a l'art postal constitueix el suport, el vehiculitzador, que no ha d'interferir ni dificultar la creació artística, aquesta inicialment és autònoma.
 El seu valor social radica en que funciona independentment de canals de valoració institucionals: diaris, televisió, revistes... Una persona pot ser cridada a participar en una activitat d'art postal, pot respondre o no, el que rep, el que està en el cercle selecciona, però no margina, com poden fer les galeries, en funció sobretot més que de criteris estètics, de criteris econòmics. La característica més important de l'art postal és la llibertat quant a formes i continguts. L'únic condicionant és el fet del canal de comunicació.
 Evidentment totes aquestes característiques poden suposar desavantatges però val la pena córrer el risc davant d’aquest alt grau d'enfrontament a una sèrie de valors tradicionals de l'art. Es tracta d'un art rupturista.
 Ens trobem en un bon moment del desenvolupament de l'art postal al nostre país, com bé demostren totes les fites esmentades al llarg d’aquesta exposició. Internacionalment s’observen dos tendències generals, la formalista i la compromesa. Aquesta darrera predomina en països en els quals hi ha un alt grau de misèria i falta de llibertats.
 Caldrà doncs definir els projectes per una d’aquestes dos línies, tot i que finalment guanyaran les tendències dels participants. En els països on predomina el formalisme, també es reflecteix una gran abundància de mitjans i domini de tècniques artístiques molt variades. És possible fer la síntesi? Ens ho diran les futures convocatòries. No hem d'oblidar que la privacitat d’algunes formes de l'art postal no ens permeten un estudi massa profund de les seus variants i realitzacions. L’art postal ja era reticular abans de la massificació d’internet, ara, hem de considerar ja internet com un mitjà destacable de difusió de convocatòries. Isabel Aranda, artista xilena, participant a la convocatòria Nuc 2000 ens fa saber a la seua pàgina web, que en el que portem d’any 2000 ha participat ja en més de cent convocatòries. Qui està al circuit (un circuit obert( rep contínuament propostes. És pràcticament impossible participar en totes elles, però aquest fet ens parla d’un fenomen viu, alternatiu, en procés de debat. L’art postal està íntimament relacionat amb la poesia visual i amb la poesia experimental. El debat, la reflexió sobre aquest tipus d’art arriba a la universitat, concretament la Universitat Rovira i Virgili ha acollit un curs memorial Joan Brossa amb aquest contingut. Entre els participants: Joan Abelló, Cèsar Reglero... Perquè comptem a les nostres comarques amb uns fets destacables en aquestes matèries: El Premi Nacional de Poesia Visual Joan Brossa, de Vespella de Gaià, que el 1999 celebrava la seua VI edició, el Premi Nacional d’Accions Artístiques, de Vespella de Gaià. Part del col·lectiu AUMA (Acción Urgente del Mail Art) integrat per: Cèsar Reglero, Montse Fornós, José Emilio Antón, Tartarugo, Clemente Padín, Humberto Nilo, Elias Adasme, Hans Braumueller y Fernando García Delgado.
 Alcanar és ja un referent en l’art postal, els materials rebuts per l’organització de la convocatòria Nuc 2000 són consultables a la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat. D’aquesta manera la celebració del 5è aniversari de la mateixa quedarà també en aquest catàleg que espargirà els seus fils amistosos i agraïts a una bona part del món, i és molt possible que aquest text siga consultable per internet. Vull d’aquesta manera retornar (en la petita mesura que a una persona li és possible( el molt que ha rebut.

     Tomàs Camacho Molina
    ASSOCIACIÓ D’AMICS I AMIGUES DE LA LECTURA
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ

BELTRÁN, José-Carlos. Poesía visual española ante el nuevo milenio. Arteragin, Vitoria-Gasteiz,  1999

BELTRÁN, José-Carlos i MONTÍA, M. Jesús. Phayum. Poéticas visuales. Col. Candela de Poesía, Benicarló 2000

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA. Arte postal. Departamento de Ediciones, Las Palmas, 1991

CASTILLO BUÏLS, David. “Art Postal Shoc: gran mostra de mail art a Terrassa”. Avui, 23/10/1988, 45-48-49

Catàleg de la 1a. Mostra Internacional de Mail Art Reciclat. Ed. Ajuntament de Tarragona, Taller del Sol, Taller d’Iniciatives Creatives, Tarragona, 1992

Catàleg de la Mostra d’Art Postal: Bòsnia-Herzegovina. Ferida Oberta. Ed. Taller del Sol-Música per la Pau, Tarragona, 1994

Catàleg Mostra d’Art Postal: Los Placeres del Alma. Ed. Ajuntament de Benicarló, Col·lectiu la Mosska, Benicarló, 1999

GARCÍA SÁNCHEZ, Jesús i MILLÁN, Fernando. La escritura en libertad. Alianza Editorial, Madrid, 1975

MOMA: Fluxus. Selections from the Gilbert and Lila Silverman Collection. Ed. Museum of Modern Art, Nova York, 1993

SIEP .Ed. IMAC Reus, Reus, 1994

SOUSA, Pere. Mail art exhibition. Sedicions (Xavier Sabater Francés), Col·lecció: De lo Espiritual en el Arte Barcelona, 1993

Vespella de Gaià. News Culturals. Núm. 6, maig 2000

 "http://www.fut.es/~boek861/amnistia.htm" \
 "http://www.fut.es/~boek861/amnistia.htm
 


Arte Postal en Latinoamérica
 

Por Clemente Padín

      Se conoce como Mail Art o Arte Postal a las manifestaciones
artísticas transportadas por los servicios postales que, en cierta
medida, puedan alterar el sentido dispuesto que el creador,
correspondiéndole dicha operación a los avatares del medio
empleado en la transmisión de los mensajes desde el emisor al
receptor. En términos de ciencias de la información diríamos que la
innovación del Arte Postal es la novedad del "canal" de transmisión
que con sus características propias tiñe el mensaje enviado y lo
altera con su "ruido". No se trata, tal cual pudiera creerse, en una
nueva corriente artística en sentido formal, por lo cual no
corresponde a ningún "ismo" determinado. La novedad reside en el
planteo comunicacional, la relación persona-persona a través del
correo que se manifiesta como revolucionaria frente a la falsa
comunicación o monólogo de los medios de comunicación masivos:
la televisión, la radio, el cine, etc. Si a ello sumamos el carácter
anticomercial y anticonsumista que tuvo desde sus comienzos
veremos que estamos frente a un fenómeno artístico de disrupción.

Antecedentes

        Los antecedentes históricos de esta forma de comunicación
artística, al igual que muchas manifestaciones del arte moderno,
deben buscarse en las experiencias de los futuristas y dadaístas,
siendo la obra de Marcel Duchamp el precedente más importante.
Fueron precisamente los impulsores del movimiento neo-dadaísta
"Fluxus" (George Maciunas, Dick Higgins, Ben Vautier, Joseph
Beuys, Ken Friedman, Ray Johnson, Vostell, etc) quienes lo
reactualizan a comienzos de la década de los 60's y desde esa fecha
el movimiento (the network) no ha cesado de crecer y expandirse
por todo el mundo sumando, hoy miles y miles sus cultores en todos
los pases del mundo, incluidos a los socialistas.

     En América Latina, las primeras manifestaciones de este
movimiento datan de 1969 a cargo de Liliana Porter y Luis Camnitzer
en la Argentina y de Clemente Padín, en Montevideo (edición de
postales creativas, OVUM 10). También es importante la actividad de
Pedro Lyra en el Brasil quien, en 1970, publicara un manifiesto de
Arte Postal. Además, el intercambio postal del intenso intercambio
entre las revistas alternativas latinoamericanas.

Causas

       Dentro de las causas que general en Arte Postal y la
proliferación de medios conexos como los sellos de goma y las
estampillas apócrifas, se cuenta la imposibilidad de los artistas por
acceder a medios o estructuras de comunicación de masas debido a
la extrema monopolización y a la ausencia de la retroalimentación o
respuesta que genera el diálogo auténtico. Dicha situación ha
hecho proliferar medios de comunicación alternativos entre los que
se cuentan, aparte del Arte Postal, el video-arte, el arte de
propuestas, las acciones callejeras, performances, etc., siendo
evidente el rechazo de los artistas a aquellas formas de
comunicación y expresión banalizadas por la falta de respuestas y
creatividad.

      También las características intrínsecas de la actividad artística
de vanguardia: la imprevisibilidad de la información estética,
trastocando los modelos combinatorios de signos ya conocidos por
otros inéditos, reubicando los mismos signos en nuevas
estructuras y procesos de comunicación que frenen la entropía
propia de los lenguajes o códigos fosilizados, favoreciendo nuevas
relaciones y nuevos conocimientos de la realidad, creando
aperturas que permitan nuevos modelos de comportamiento y una
adecuada y activa relación con el medio y la obvia participación
social en procura de mejores condiciones de vida que hagan
posible a todos el privilegio de crear o disfrutar de la creación
artística.

Relación

     El sentido creador de los artistas-postales se resume,
aproximadamente, en enviar piezas postales:
1.- con reproducciones de sus obras literarias y/o plásticas sin tener
en cuenta las modificaciones que su transporte les pudiera
ocasionar;
2.- con obras de diverso carácter que tienen en cuenta las posibles
modificaciones que se producen durante el envío (es la forma más
corriente y numerosa de arte-postal); el ruido integra la estructura
de la obra, aunque no de manera determinante y
3.- con obras que permiten que el “ruido del canal” se constituya en
la obra misma, sumándose a los procesos previstos por el artista u
otros aleatorios, propios del medio empleado.

Dentro del primer grupo caben todas las reproducciones de obras,
ya sean clásicas o modernas, anuncios de exposiciones, avisos,
poemas, dibujos, etc., en donde el índice informacional-estético
corre por cuenta del producto artístico enviado y no del medio
comunicacional que se utilizó.

En el segundo grupo pueden detectarse varias tendencias o formas
de acuerdo al énfasis del artista-postal, aun cuando en sus obras es
dable observar la preocupación por integrar las características
propias del medio con los envíos. Así, p.e.:
- adiccionar elementos propios del correo: sellos postales y otros
creados por los artistas que se suman a los oficiales;
- adiccionar sellos de goma creados por los artistas o bien ya
conocidos aunque en irrelevantes funciones
- solicitar integrar circuitos artísticos similares a las conocidas
“cadenas”;
- circuitos del tipo A envía a B, B envía a C, C envía a “n” y “n”
devuelve a A;
- enviar postales como piezas de un rompecabezas que el receptor
debe armar o elaborar;
-  solicitar la colaboración artística del receptor para que complete la
postal;
- usar, en diferentes funciones para las cuales fueron creadas,
papeletas o proformas oficiales;
- enviar en sobres cerrados o transparentes elementos no usuales,
tales como semillas, tierra, hilos, etc.;
- utilizar los más variados elementos, descartando la cartulina o el
sobre corriente, tales como el acrílico, cartones rugosos, maderas
delgadas, espejos de plástico, botellas irrompibles, instrumentos
variados, etc.:
- desechar la forma cuadrangular y el tamaño usual de la postal o
sobre, etc...

El tercer grupo es menos numeroso pero más enjundioso al lograr
obras de alto grado de imprevisibilidad y, por lo tanto, generando
mayor información estética debido al medio empleado, así, p.e.:
- postales en las que la obra se integra con los sellos oficiales
pegados en el anverso o reverso de la misma;
- envíos postales con direcciones falsas y avisos de retorno o
dirigidas a artistas de renombre fallecidos o a uno mismo con la
misma o distinta dirección;
- envíos con dos direcciones debidamente selladas en el correo
dejando la decisión del transporte a una u otra al cartero;
- envíos-viajeros en consten los lugares que el envío desea
“conocer” y su regreso al punto inicial;
- envíos en los que el artista provoca intencionalmente los efectos
del “ruido”:
- envíos cerrados con papel-copia en los que constarán los efectos
del manipuleo de los funcionarios, sellos de goma, etc...

Características

     A los ya señalados hay que sumarle algunas razones tácticas
aceptadas por toda la red y sus diversos circuitos: las obras deben
ser enviadas vía postal, todas las obras recibidas a raíz de cualquier
convocatoria, sea el tema que fuere, serán exhibidas en su
totalidad, sin elección y su jurado sin imponer restricciones en lo
atinente a tamaño, técnica, disciplina o corriente artística y los
destinatarios están obligados a acusar de recibo enviando una lista
de participantes o catálogo con las direcciones. Otro requisito es la
no-devolución y la no-comercialización de las obras, pudiendo ser
donadas a las instituciones auspiciantes para sus propias
movilizaciones.

     Sin duda, esta modalidad artística que se derivó de
conceptualismo adoptó muchas de sus propuestas; privilegiar la
idea o proyecto por sobre el objeto mismo; enfatizar no como en
cómo se representa la realidad sino de que manera; el interés por
los mecanismos actuantes en la representación por sobre lo que
provoca, es decir, la obra en cuanto objeto en si mismo y aplicada a
desmitificar los mecanismos de creación a la manera de un
metalenguaje, destruyendo el "pathos", el aire de misterio y el
"aura" con que rodea "el milagro del arte", devolviendo a la
sociedad un instrumento genuino de interrelación puesto que,
ahora, la obra vuelve a ser un producto de comunicación y no una
mercancía.

     Aquí valen las palabras del prólogo del "Festival de la Postal
Creativa", realizado en octubre de 1974 en Montevideo:  "A menudo
el arte se venga del entropismo cultural que generan el arte
oficializado y esas formas artísticas superadas que sostienen el
orden de los sistemas en virtud de reafirmar cosas ya conocidas o
"ya dadas en el arte", alterando la función de los medios masivos de
comunicación ya sea valiéndose de las propiedades del canal para
la transmisión de sus propios mensajes: es el caso de las tarjetas
postales (y de toda obra postal, diríamos hoy) que de objeto
comercial se ha convertido hoy, en principalísimo medio de difusión
artística merced a la rapidez y amplitud de su comunicación a
cualquier punto, a la facilidad de su producción, almacenamiento y
consumo y, sobre todo, a las inéditas posibilidades expresivas ya
sea utilizándola como siempre sustento de comunicaciones
verbales o icónicas, etc. ya sea como objeto artístico en sí, creando
su propio lenguaje".

Historia

     Fue a partir del ya señalado "Festival de la Postal Creativa" -
primera exposición documentada de Arte Postal en Latinoamérica-
que el movimiento se dinamiza y las grandes muestras comienzan a
sucederse, sobre todo en la Argentina a partir de la "Ultima
Exposición Internacional de Arte Postal" realizada por Horacio
Zabala y Edgardo Antonio Vigo, en la Plata 1975 y en el Brasil con la
"Primeira Exposiçao Internacional de Arte Postal" organizado por
Paulo Bruscky e Ypiranga Filho en Recife, Pernambuco, 1975. Luego
el empuje fascista hizo casi desaparecer casi toda actividad (no
sólo de Arte Postal, por supuesto)

     Durante el lapso de las dictaduras el Arte Postal se volcó
totalmente a la denuncia y explicitación de la situación
internacional mediante la difusión masiva de sellos de correos - que
los artistas postales del resto del mundo en actitud solidaria
pegaban en sus sobres y postales- y otros artilugios propios de este
medio como ser sellos de goma, cadenas de intercambios,
propuestas, etc., por lo cual algunos de sus representantes
hubieron que pagar un duro precio en aras de la redemocratización
del país junto a vastísimos sectores de la población que debieron
elegir, ya que el de la clandestinidad, ya los que imponía la
sangrienta represión con su secuela de muertos, desaparecidos,
torturas, encarcelados, etc.

     Así asistimos a la clausura de la "ll Esposiçao Internacional de
Arte Postal" organizada por Paulo Bruscky y Daniel Santiago en
Recife, 1976, por los militares brasileños; al durísimo destierro del
artista postal Guillermo Deisler a partir del golpe de Pinochet y la
ITT contra Allende y aún continúa; a la desaparición de Palomo
Vigo, hijo del artista postal argentino Edgardo A. Vigo; a la tortura y
encarcelamiento por largos años de los artistas postales uruguayos
Jorge Caraballo y Clemente Padín; a la persecusión,
encarcelamiento y destierro del artista postal salvadoreño Jesús
Romeo Galdámez, hoy día en México; a la suspensión de los
derechos civiles de Andrés Díaz Espinoza, relegado a más de 3.000
kms. de su hogar; y a cientos y cientos de patriotas que hubieron de
vivir en la opresión y arbitrariedad junto con sus pueblos.

     En aquella primera etapa se destacan lo artistas postales Pedro
Lyra, Joaquim Branco, U. Lisboa. Paulo Bruscky, Samaral, Julio
Plaza, Avelino de Araújo, Daniel Santiago, L.M. Andrade, Leonhard
Frank Duch y Odair Magallanes; los argentinos Edgardo Antonio
Vigo, Horacio Zabala. Carlos Ginzburg, Graciela Gutiérrez  Marx,
Juan Carlos Romero, Luis Iurcovich, Luis Catriel y Luis Pazos; en
Chile se destaca Guillermo Deisler; en Colombia Jonier Marín; en
Venezuela Diego Barboza y Dámaso Ogaz; en el Uruguay, Haroldo
González y Jorge Caraballo y, finalmente en México se destacaron
Santiago, Mathías Goeritz, Felipe Ehrenberg y Pedro Friederick.

     A partir de 1980 el movimiento se vigoriza destacándose los
siguientes hechos:

- La inclusión del Arte Postal en una de las secciones de la XVI
Bienal de San Pablo Brasil, en 1981.

- La creación del grupo "Solidarte" en México 1982 y posteriormente,
la de "Colectivo 3" que impulsaron exposiciones sobre aspectos
críticos de la realidad latinomericana.

- La exposición "1ro de Mayo", realizada en 1983 por la naciente
Asociación Uruguaya de Artistas Postales", en el sindicato de
Trabajadores Bancarios, Montevideo, Uruguaya que ejerciera
singular importancia en el proceso de democratización en aquel
país agobiado por la dictadura fascista.

- La exposición "Desaparecidos Políticos de Nuestra América"
organizada por el grupo "Solidarte" y que, contando con el apoyo
masivo de los artistas postales latinoamericanos, obtuviera
Mención Especial en la 1ra. Bienal de la Habana Cuba, 1984.

- La fundación de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de
Artistas Postales en Rosario, Argentina, en el marco de la
exposición internacional de Arte Postal organizada por Jorge Orta.
Más tarde respondiendo a la convocatoria los artistas postales
fueron nucleándose en sus respectivos países. Se destaca, dentro
de las actividades de la novel asociación, la campaña mundial en
torno a la libertad de Andrés Díaz, también las declaraciones en
torno a la sobreranía de Nicaragua y el cese de torturas y asesinatos
en Chile, como asimismo el inicio de una campaña de recolección
de firmas reclamando la libertad de Nelson Mandela, el líder
sudafricano preso.

- La propuesta para una Federación Mundial de Artistas Postales
elevada por la Asociación Uruguaya de Artistas Postales al
Congreso Descentralizado de Arte Postal, organizado por lo artistas
Gunther Ruch y H.R. Fricker en Suiza (1985-86).

     En esta etapa surgen nuevos artistas destacándose los
argentinos Verónica y Jorge Orta, Hilda Paz, Susana Lombardo,
Gabriela Hermida, Liliana Grinberg, Patricia Muñoz, Alfredo
Mauderli, Tana Vigo, Horacio Zabala y otros; el cubano Pedro
Gutiérrez; los panameños Manuel Montilla y Rubén Contreras; Los
uruguayos Osmar Santos, Antonio Ladra, Nicteroi Argañaraz, Raúl
Di Paula, Jorge de Agosto, Acosta Bentos y Rubén Tani; el
dominicano Carlos Sangiovanni; los brasileños Falves Silva,
Franklin Capistrano, Wlademir Dias-Pino, Lenir de Miranda, Regina
Braga, V. Dante Veloni, Gilbertto Prado, Roberto Keppler,
Philadelpho Menezes, Alexandre Nobrega, Tarcisio Silva, Teresinka
Pereira, Lucio Kume y Hudinilson Jr entre otros; los mexicanos
César Espinosa, Mauricio Guerrero, Manuel Marín, René Montes,
Enrique Ruíz, Leticia Ocharán, Luis Arteaga, Aarón Flores,
Humberto Jiménez, Arturo Kemps, Dave Zack, Abelardo Ozuna,
Gerardo Yépiz y Gerardo Padilla; los chilenos Eduardo Díaz
Espinoza, Juan Heisohn, César Olhagaray, Osvaldo Silva Casterón,
Kata Núñez, Juan Castillo, Manuel Escobar y Jorge Lloret; el
colombiano Tulio Restrepo; el salvadoreño exiliado en México Jesús
Romeo Galdámez; los venezolanos Aquiles Ortiz, Carlos Zerpa,
Alberto Ferraz y muchos más.

     Asimismo fueron múltiples las revistas y publicaciones aplicadas
a la difusión del Arte Postal, entre otros"; Diagonal Cero, Hexágono
70, Nuestro Libro Internacional de Sellos y Matasellos, Hoje, Hoja
Hoy, en la Argentina; La Pata de Palo y Margen, en el Brasil; Post
Arte y Março en México; Ediciones Mimbre en Chile y Ovum 10,
Integración, Participación y 0 Dos en Uruguay.

Conclusión

     Mientras en otros lugares el Arte Postal tiende a banalizarse y a
comercializarse, en nuestros países no ha podido substraerse al
condicionamiento que nuestras peculiaridades y tradiciones le han
impuesto y casi naturalmente se ha constituido en un instrumento
de lucha y de denuncia sumándose al tenaz esfuerzo de nuestros
pueblos por acceder a mejores y más humanas condiciones de vida,
en un marco de paz y justicia social.

     No cabe duda que sus largos años de vigencia han desgastado
aquella inicial disruptividad cuando puso en entredicho al resto de
las disciplinas artísticas, obligándolas a recomponer sus
estructuras a la luz de su propuesta controversial, Hoy día, ya muy
avanzado su proceso de institucionalización, aceptado en las
Bienales, objeto de estudios académicos, recluido en libros y
antologías, desmenuzado en departamentos universitarios, vedette
obligada en toda revista de arte que se precie, está a punto de ser
integrado socialmente para legitimizar el estatus social vigente,
para consolidarlo y perpetuarlo: la típica operación de absorción y
recuperación de un cuerpo extraño en la estructura cultural de una
sociedad.

     Sin embargo, "cada época tiene su propio lenguaje" y las
generaciones emergentes haciendo pie en la lectura crítica del Arte
Postal y en la aplicación de los nuevos medios que los tiempos
ponen en sus manos sabrán reciclar creativamente este fenómeno
artístico internacional que no conoce fronteras, ni imposiciones del
tipo que sea.
 

Leída en la XXXIV Reunión de PCCLAS (reunión de los
Departamentos de Estudios Latinoamericanos de las Universidades
norteamericanas y mexicanas de la costa del Pacífico), realizada en
la Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali del 20 al 23 de
Octubre de 1988. La base de este ensayo “El Arte Correo en el
Uruguay”, publicado en la “Revista del Sur”, nro.3/4, 1985, Malmö,
Suecia.
 
 
 


EL ARTE CORREO Y EL NETWORKING,
                             HOY DIA...

        Clemente Padín, Montevideo, URUGUAY, Octubre de 1999.
        Especial para Escáner Cultural

                                       Pese a sus más de 30 años de
                                       vigencia el Arte Correo esta más
                                       vivo que nunca. Desde aquellos
                                       primeros pasos del artista
                                       conceptualista del Fluxus Art
                                       neoyorquino Ray Johnson, de
                                       mediados de los 60s., enviando
                                       por correo trozos de obras sin
    terminar a sus amigos para hacerles partícipes de la creación,
    hasta nuestros días en que los nuevos soportes finalmente han
    impuesto las formas interactivas en arte en lo que se conoce como
    "networking", ha pasado mucha agua.

    Leemos en el viejo catálogo de la
    primera exposición de arte correo en
    Latinoamérica, el FESTIVAL DE LA
    POSTAL CREATIVA, realizada en
    1974 en Montevideo, Uruguay: "El arte
    postal es una novísima corriente
    artística que involucra a cientos de
    artistas de todo el mundo. Se le define
    así por una de las características más notorias : el medio de
    difusión, esto es, los servicios postales pero, en última instancia,
    esta corriente artística es la respuesta de los artistas al desafío de
    los nuevos medios de producción mecánica puestas a su
    disposición por la industria gráfica de nuestro tiempo:
    multicopiadoras, reductores y ampliadores de imágenes, polaroids,
    procedimientos económicos propios de la industria tipográfica
    como ser letras y figuras transferibles, sellos de goma, etc. Las
    obras se concretan en obras realizadas manipulando esos medios:
    fotocopias, collages, postales, sellos de correos y matasellos
    creativos, etc., así como obras colectivas como cadenas de
    intercambio, propuestas y proyectos que sólo se pueden realizar
    gracias al aporte de artistas conectados epistolarmente". Hoy día,
    tendríamos que hablar del aporte de los nuevos medios
    electrónicos tales como el fax y la computación que han obrado
    milagros sobre todo en la rapidez de las comunicaciones y en la
    ampliación del circuito, el networking.

                       El arte correo ha permanecido tanto tiempo
                       incólume y vigente frente a las demás formas
                       artísticas de este fin de siglo por su
                       característica fundamental: el predominio de la
                       función de uso o comunicacional por sobre la
                       función de cambio, propia del arte comercial
                       generalmente asociado a lo oficial y vigente y
                       seriamente comprometido con el consumo. Ha
                       ello han contribuido las reglas tácitas que se ha
                       impuesto en el transcurso de su desarrollo: para
    empezar está prohibida la venta de las obras recibidas, luego se
    declara la existencia de la libertad absoluta de gustos (no hay
    jurados de admisión de obras ni se pueden rechazar o elegir obras
    en las exposiciones que se realicen), incluyendo la libertad de
    medios y formas y corrientes expresivas y géneros, etc. Ud. puede
    enviar cuadros, collages, fotos, poemas verbales o visuales,
    CDROMs, videos, postales, fotocopias, objetos, etc., es decir, todo
    lo que se le ocurra y que el correo pueda transportar.

    No se nos escapa que la evolución del arte correo hará que
    desaparezca, una vez cumplido su ciclo natural. Hemos asistido a
    ese tránsito que ha llevado al arte correo desde su inicial aparición
    al punto actual, en el cual la notoria institucionalización esta
    haciendo estragos. Así, no es difícil predecir que el arte correo
    agotará su ciclo y se integrará, tarde o temprano, a la lista de
    corrientes o formas de expresión artísticas del siglo XX.
    Prácticamente casi todas las bienales y eventos culturales
    reconocidas han realizado su Salón de Arte Correo al igual que los
    más importantes Instituciones Postales del mundo; son
    innumerables las Universidades y Escuelas de Arte que han
    realizado exposiciones de arte correo incluyendo Cátedras
    especializadas y la creación de Departamentos especiales para su
    estudio (existen tesis doctorales cuyo tema es el arte correo).
    También, son incontables las Instituciones públicas o privadas
    ligadas al poder estatal o local que han incursionado en la
    organización de exposiciones de arte correo, favoreciéndose con
    su gratuidad, la fácil difusión y la novedad incontrastable que
    ejercen en relación a las vetustas formas de expresión ligadas a
    las artes clásicas. Pero, al margen del provecho que esas
    instituciones logran explotando la rica veta del arte correo, la propia
    red también se ha visto favorecida con la ampliación del número de
    participantes y con la difusión de sus conceptos humanistas
    contrarios a toda forma de opresión, control o enajenación de las
    libertades.

                                                   Es claro que el
                                                   tiempo transcurrido
                                                   desde aquella primer
                                                   disrupción artística
                                                   de Ray Johnson (a
                                                   casi más de 30
                                                   años) hasta nuestros
                                                   días ha desgastado y
    minado la fuerza inicial del movimiento que hoy cuenta con más de
    3.000 cultores en todo el mundo. Sin duda, las normas tácitas (no
    devolución, no venta, no retorno, no jurado, documentación a todos,
    etc.) variarán con el paso del tiempo en pro de la paulatina
    institucionalización y/o mercantilización pero, creemos, junto a
    Robert Filliou, que el "Eternal Network" el modelo utópico de la
    perpetua expansión de la comunicación a toda la humanidad, no
    cejará...

Clemente Padín ARCHIVOS DE CLEMENTE PADIN (URUGUAY)
La obra MA no es comercializada y sus fondos suelen permanecer en archivos // Una constante entre los MA históricos
(Relato de Clemente Padín)
RJ: En todos estos años Ud. ha recibido  gran cantidad de obras de arte
correo. ¿ Guarda todo? ¿Cómo luce su archivo?
CP: De hecho mi primer archivo de poesía visual se inició en 1967. Recuerdo
que las exhibiciones de poesía visual en Latinoamérica (que nosotros
llamábamos la "Nueva Poesía") se iniciaron primero en la Argentina con
Edgardo Antonio Vigo en 1967 y después, en Uruguay, en 1968 por mí. Todos
esos trabajos de más de 400 poetas (fónicos, visuales, poetas proceso,
etc.) fueron exhibidos en la Exposición Internacional Exhaustiva de la
Nueva  Poesía, en la Galería U de Montevideo, Uruguay, 1972. Después
empaqueté todo el material para una exhibición en el Museo Nacional de
Bellas Artes, dirigido por Nemesio Antúnez.
Las diez cajas de madera con todas las obras fueron enviadas a la Embajada
de Chile en nuestro país, en Setiembre de 1993. per, un mes más tarde,
ocurría el golpe de estado de Pinochet y no pude retirar el envío de la
Embajada de Chile por temor a nuestra propia dictadura y temía perder mi
libertad. Así perdí mi primer archivo de poesía visual. Después de mis
primeras participaciones en arte correo en el exterior (la "Image Bank Post
Card Show", Vancouver, Canada, 1971, y la más conocida "Omaha Flow
Systems", Omaha, USA, 1973, de Kent Friedman), organicé el "Festival de la
Postal Creativa"  in 1974 y, así, pude reorganizar mis archivos. Pero,
cuando fue encarcelado por la dictadura uruguaya en 1977 perdí 20 cajas
llenos de obras y correspondencia; cartas y postales de Beuys, Ulrichs,
Higgins, Friedman, Albrecht/D, Blaine, Carrión, Sarenco, Groh, Gappmayrs,
Tilson, Dowd, Deisler, Zabala, Vigo, Ben, Garnier, Moineau, Filliou, Urban,
Xerra, Jandl, Plant, Atchley, Davi Det Hompson, Crozier, Nannuci, Miccini,
Spatola, Gerz, Nichol, Arias-Misson, Kooman, Meltzer, Ockerse, Cook, Toth,
Beltrametti, Ehrenberg, Varney, etc.
(RJ/CP. Mail Art Project Interview Project)
Luego, en 1983, una vez renacido al arte y a la vida, organicé la
exposición "1ro. de Mayo, Día de los Trabajadores" en AEBU y muchos otros
eventos por la libertad en  Chile, Panamá, Paraguay, Nicaragua, contra el
apartheid y contra las intervenciones militares de los Estados Unidos, etc.
Todas estas exposiciones fueron donadas a las instituciones sociales que
las habían auspiciado como la Asociación Uruguaya por la Libertad de
Mandela, etc.  Así la muestra "José Martí, 100mo. Aniversario" fue donada a
la Casa de la Amistad Uruguay-Cuba, en razón de que Martí fue el héroe
nacional cubano. Y así en más...
Ahora, estoy catalogando y ubicando ordanadamente todo lo que recibo. Mi
archivo se aloja en cajas y está disponible para quien lo solicite.
También, estoy preparando diapositivas y documentación para mis periódicas
conferencias en Congresos y eventos especiales. En el futuro, espero, que
alguien transforme mi archivo en un Espacio público del Networking
Latinoamericano para preservar la memoria de estos años, tan ricos y tan
dinámicos.
(RJ/CP. Mail Art Interview. TAM Project)

GIANNI BROI
 

(Debate sobre Mail Art)

MI TRAYECTORIA EN ARTE CORREO  por Gianni Broi

1 – EL ARTE CORREO EN LA PERSPECTIVA DEL 2000

Al comienzo del año 2000 no podemos dejar de considerar una perspectiva del arte correo después de cuarenta años de existencia, tanto en su nacimiento como en su desarrollo, ya que es verdaderamente anormal un movimiento artístico que se prolongue de esta manera en el tiempo.
Podríamos decir que es el fenómeno estético-cultural más grande de todos los tiempos, al menos si nos atenemos al número de participantes. También en cuanto a abrir un horizonte más allá de la creación artística. Muy diferente al llamado Sistema del Arte, forjado en torno a las instituciones y al valor comercial de las obras.

Estoy apuntado solamente a algunos de sus rasgos, fuera de la participación abierta a todos, como la no selección, sin jurado o mediaciones críticas, la asociación de la creatividad y la comunicación, la reciprocidad en el intercambio de los roles (emisor-receptor), que le convierten en un campo ilimitado para la creatividad, como en el Fluxus Art  incluyendo los eventos de la vida diaria en sus obras.

Me detendré, en cambio, en la deconstrucción del valor comercial de los trabajos de arte, que considero el rasgo típico del correo-arte; considerando que las otras características son, al fin de cuentas, nada más que corolarios de áquel. La deconstrucción del valor comercial en arte correo representa, por otra parte, la construcción de su valor en tanto arte y ocurre en dos etapas diferentes. En primer lugar está el principio de gratuidad que elimina el valor monetario en las relaciones el arte correo mediante el hábito de la libre participación en exhibiciones en donde se pueden regalar objetos e intercambiar obras (“El arte correo y el dinero no se mezclan”). En segundo lugar, el principio del obsequio. Los dos principios no son iguales porque nada nos previene sobre cómo organizar una escala de valores, tanto estético como monetarios.

Por el contrario, bajo mi punto de vista, el principio del obsequio es otra cosa: se conecta verdaderamente con la idea de malgastar como en las fiestas ("estar de juerga"), bajo el impulso de la generosidad y de la amistad incondicional. Todos los artistas correo han experimentado ésto. El principio del regalo suprime el valor comercial para basarse en el intercambio y fundamentar el complejo mundo del arte-correo, poniéndolo en una perspectiva que, junto con las otras cualidades que vengo señalando, es tal vez lo único que explica su poder de atracción.

Esta fuerza aún permanece vigente cuando todos los movimientos de vanguardia se han institucionalizado junto con sus historiadores. Estoy refiriéndome a la perspectiva de las sociedades que son diferentes a las nuestras y que son mal definidas como arcaicas o inferiores.
Es la perspectiva de los etnologistas como Marcel Maus. El Intercambio, en esas sociedades, no se regula por el comercio sino por la práctica común del canje que, muy a menudo, se convierte en verdadera generosidad.

El arte correo es, en sí mismo, “otro” tipo de sociedad comparada con la más grande del marco social; es “otro”sistema comparado con el más grande del sistema artístico que la vanguardia no fue capaz de afectar; es un factor de perturbación, un foco de resistencia no controlado. Desde que el arte correo existe, tenemos un punto de vista concreto de referencia, real no utópico, contra toda tendencia de globalización en el campo de la creatividad artística. En este sentido podemos decir que el arte correo es un patrimonio y un poder que debemos conservar cuidadosamente.

2- LAS ETAPAS DE MI TRAYECTORIA

Comencé a participar en el arte correo hacia julio de 1978, enviando masivamente cartas manuscriptas a amigos desde el Grand Hotel des Palmes en Palermo, Italia. En mis cartas informaba acerca de mi suicidio en la habitación 224, junto con Raymond Roussel, quien
realmente se suicido en ese cuarto en 1933. Fue un gesto radicalmente solipsístico que repetí en 1979 con la incubación de la cámara de la muerte. Repetí el acto durante otros años conmemorando de las más importantes fechas Rousselianas enviando cientos de cartas sobre todo a individuos privados y, al azar, a gente del arte y la cultura, instados a  dar testimonio de, con y sin RSVP.

Aunque estaba informado sobre el arte correo, durante años mi correo se orientó a una red pequeña de corresponsales, principalmente privado y de mi esfera íntima. De hecho estaba persuadido de que la opción extrema representada por la tendencia a la muerte era impropia del carácter lúdico de la red. Pero, cuando fui más al fondo de la cuestión y me acerque progresivamente más al arte correo, a mediados de los 80s., experimenté un cambio profundo en mis conclusiones. Meditar en el concepto de Robert Filliou sobre la Red Eterna me iluminó.
Como sabemos, el artista francés concibió esta Red como una comunidad ideal de artistas libres del individualismo y de la competición, que incide directamente en la vida, abriendo una nueva era en el que el flujo de los trabajos va del diálogo e intercambio a la colaboración y el trabajo en equipo que permiten realizar trabajos conjuntos. De repente me di cuenta que la Red Eterna no quiere decir una Red que aparece por todas partes de manera cronometrada, sino que se trata de una Red que tiene vida propia, incluso después de la muerte, por lo cual la comunicación con los muertos no sería considerada un objetivo elitista en manos de unos “pocos” iluminados. La utopía sobre la demolición de la barrera, que es la fundación de la teoría y práctica del arte correo, también implica la demolición de las últimas fronteras.

Mi trayectoria en el arte correo comenzó con esta convicción. Terminar con el proyecto Sala 224, cambia mi actitud de la introversión a la extroversión; del interés por la muerte puede derivar el interés por la vida; del exasperado y programado solipsismo a la abertura, a la ilimitada sociabilidad; de la seriedad o, más bien, gravedad al placentero recreo del actual desafío. En mi escrito: “Reflexionando sobre la diferencia”, incluido en el catálogo “Piedras por correo para Meana Sardo” (1998), relaté mi trayectoria en detalle. Aquí apuntaré sólo las fases más significativas.

En 1989, como resultado de un seminario que dirigí en la Universidad de Florencia difundí un proyecto de arte correo al que llamé “Proyecto Internacional de la Tarjeta Postal”, para conmemorar el 120º aniversario de la emisión de la primera tarjeta postal estatal, que se denominó "Correspondenz-karte" (Vienna 1869). Cuando llegaron todos los trabajos se expusieron bajo el título “La Posta en Gioco” en la Galería Uffizi (Noviembre-Diciembre, 1990). Por primera vez en la historia la más grande institución artística del mundo, verdadero símbolo del Sistema del Arte, se abrió al arte contemporáneo y lo hizo en nombre del arte correo. El proyecto PIG en la Galería Uffizi, cinco años antes de la muerte de Ray Johnson, concluye simbólicamente el período "clásico" del arte correo que comprende su nacimiento y su desarrollo en la Red; además abre la nueva era de una dialéctica comparación en la cual se enfatiza la peculiar diferencia del arte correo.

El concepto del arte correo, como poder y patrimonio, debe ser cuidadosamente manejado. Profundizando en el tiempo advierto un programa en cuatro direcciones. Había nuevos territorios a conquistar y además había una necesidad en la Red por ahondar en el auto-conocimiento del fenómeno y, así, seguir su desarrollo. Era necesario establecer eslabones con otros grupos y movimientos similares que estaban luchando activamente por una sociedad basada en la imagen. Era necesario dialécticamente asaltar sin timidez a la cultura institucional incluyendo las más recientes encarnaciones del sistema del arte. Este programa todavía es válido y está lejos de terminar. Traté de avanzar en cada una de las cuatro direcciones. En 1991, Sardeña era una de las regiones inmunes al arte correo y organicé un proyecto que se tituló SEA-PIG, bajo el eslogan de “nunca más islas de arte correo” que conclyó con una gran muestra en la Galería Municipal de Arte Moderno de Cagliari, en la que participaron, entre otros, muchos artistas locales, niños y personas de toda condición.

Durante la fase de preparación conocí a Anna Maria Caracciolo, quién llego a ser un valioso colaborador en este proyecto. En 1992 fundamos FREE DOG CLUB en Cagliari.
Era un “grupo libre errante de peregrinos del arte” con un estatuto donde los inalienables ideales del arte correo iban paso a paso con el resurgimiento de geopoéticas que idolatradas por los situacionistas y en donde temas como “caminando por el mundo” o “mejorando el mundo” en la perspectiva de Lovelock´s “Gaia” eran de la mayor importancia.

Mientras tanto continué mi colaboración con la escuela elemental y la Universidad, especialmente con la Facultad de Arquitectura, donde los estudiantes llevaron a cabo varios proyectos de arte-correo. En Mayo de 1994 el Free Dog Club organizó un Congreso Internacional de Networkers en Bagno-Ripolli (Florencia), bajó el nombre de Free Dogs in the Galaxy (Perros Libres en la Galaxia), en el que dos comunidades, artistas correo y gente de la universidad, se encontraron y colaboraron, en un intento de ir más lejos de los tópicos clásicos y que daría pié al concepto de interactividad, cuyo uso estereotipado le había vaciado de volumen y de objetivos.

Un nuevo evento organizado por el Free Dog Club titulado Pelle di Mondo (Piel del Mundo) que tuvo lugar en Florencia (de diciembre de 1994 a enero de 1995) en el Palazzo Serristori. Treinta artistas correo italianos exhibieron una serie de obras con el tema “Ambiente & Paisaje y Nuevas Perspectivas”, proponiendo un modelo operativo que se lograba mediante el armonioso trabajo en grupo. Al finalizar 1997 el Free Dog Club recibió una llamada del Presidente de la  asociación cultural del S´Andala  y del alcalde de un pueblo de 2300 habitanes llamado Meana Sardo, localizado en el corazón de Sardeña. Nos pidieron que trajéramos un proyecto de arte correo a su región, el Barbagia. Annamaria Caracciolo y yo preparamos el proyecto “Piedras Correo para Meanna Sardo”, que tuvo un desarrollo feliz y jubiloso y un amplio éxito de difusión.
Esto confirma el hecho de que la piedra angular del arte-correo es la disponibilidad y la alegría de comunicar, sin nada en el medio. Éstas han sido las fases principales de mi trayectoria en correo arte. Todo ha sido documentado por medio de catálogos o libro o video.

Todavía tengo que decirle más a algo acerca de mi actividad estrictamente personal. Mayormente se ha centrado en la personalidad – total: vida y obra – de Raymond Roussel, el escritor francés
que aplicó a todos sus trabajos el mismo principio de su poética "La imaginación es todo." Pero,
¿por qué Roussel? La primera razón es mi admiración por ese gran escritor. La segunda es mi dolor por su muerte.

No estoy interesado en vencedores (o "ganadores"?): ellos no me necesitan. Estoy interesado en aquellos que han sido derrotados desde la vida. Cada año en París, en el cementerio de Père Lachaise, el 14 de Julio conmemoro el fallecimiento de Roussel con una performance. Uso el cementerio como un tablero de ajedrez, cuyos cuadrados son las tumbas monumentales de las grandes personalidades enterradas allí. Cada año planteo diferentes opciones, ir por otros caminos, con diferentes paradas y acciones. Junto con la muerte de Roussel también conmemoro cada año la muerte de los artistas correo caídos. Hoy día en la Red, también gracias mi trabajo, si no me engaño, hay más sensibilidad que diez años atrás hacia los artistas correo desaparecidos. El espacio inmensurable que nos separa de la muerte, me motiva sobre todo. No asumo el misterio de la muerte en una vía conversacional, sino empáticamente, por un esfuerzo de desplazamiento que es una urgente requisitoria, rito y ceremonia, restauración utópica y reparación.

Fue doloroso pero, por este esfuerzo de aproximación, mi vida se enriqueció de nuevas
experiencias y descubrimientos. Por mi relación con Roussel y su muerte, he descubierto ante todo la dulzura de vida y los valores esenciales por los cuales vale la pena vivir:
particularmente la amistad y el arte correo. Artistas correo franceses y de otros países participan en la performance, gracias a la invitación que difundo cada año en la Red.
----------------
MY JOURNEY IN MAIL-ART by Gianni BroiCRACKERJACK KID
 
 
 

Fecha: 12 de Enero del 2000
JACK KID <jackkid@newfolk.mv.com>
(Debate sobre mail art)

Estimado Amigo, elijo recordar los viejos buenos días del arte correo como una comunidad vibrante de amigos que decidieron, en espíritu, intercambiar conceptos nuevos. Ud. puede leer sobre todo eso en "Networking Currents" y en "Eternal Network: A Mail Art Anthology". Allí es posible leer algunos debates sobre si los artistas correo pueden o no escribir libros para la venta al público. Por supuesto la idea es preposterior. Existen, ciertamente, maneras más fáciles hacer dinero que escribir un libro sobre arte correo. Y, ¿quién puede decir que uno puede o no puede escribir sobre algo que le gusta? Trabajé en ese proyecto por cinco años. Aparentemente los artistas correo poseen su propio concepto elitista de la censura no muy diferente al del alto arte establecido. E- arte correo (e-mailart) no es la muerte del arte correo sino su continuación...la misma comunidad, mismos ideales, mismo, mismo, mismo. Y, ¿qué ocurre con los que no pueden tener una computadora? Hoy se puede comprar una computadora más barato que una máquina de escribir. El argumento nunca se sostuvo en ningún momento. He visto el uso del internet en 1992 con sólo ir a una biblioteca pública.
Ray Johnson me llamó una mañana a fines de 1994 sobre su enojo por la venta de sus viejas tarjetas postales por tres distribuidores de arte en San Francisco, en Chicago y en Detroit. Le dije que no habían medios legales de prevenir la venta de regalos. Bajo mi punto de vista habían dos opciones: no hacer más arte correo o registrar cada obra en la oficina de derechos de propiedad literaria, Biblioteca de Congreso. Ambas ideas eran inaceptables, pero Ray quería controlar su destino. Es especialmente triste ver a los artistas correo, aún a aquello que no lo conocieron bien o no hablaron bien de él en su vida, tratar de desmontar su "leyenda". Supongo que era inevitable.
Mi desilusión más grande, sin embargo, no es la venta de productos, sino el fracaso de los artistas correo para zanjar boquetes y abrazar la nueva tecnología en orden de comunicarse con otros. ¿Qué ocurrió con la idea revolucionaria de Dick Higgins de "intermedia"? Por qué el arte correo se ha vuelto en sus manos en un fetiche, más preocupados con el producto de comunicación que con el PROCESO. Aquello de Uds. que recuerdan mi proyecto Telenetlink de 1992 recordarán mi esfuerzo pionerístico por interconectar el arte correo (postal) con el internet. Era un movimiento muy polémico y permanece así aún hoy, pero
convertí a ese cyberspacio en un espacio muy amistoso para comunicar conceptos sin la carga de un objeto material que alguien poseerá y venderá.
Así va, el arte correo tiene y continua materializándose y se vende como lo vaticiné a comienzos de los 90s. El correo, además, ha autorizado la venta de sellos digitalizados. En 1995 sólo un puñado de artistas correo previó y exploró lo que llamé "cyberstamps". Ken Friedman, el bien conocido artista Fluxus, reaccionó a mi propuesta declarando bruscamente que esas "cyberstamps" nunca podrían ser "artistamps". Era aparentemente claro que el arte correo había logrado, finalmente, "estética normalizada", a la manera de la pintura o la escultura. Y, ¿ qué sucedió con la noción de Fluxus, "INTERMEDIA"?
Estoy aburrido de los debates. Nada ha cambiado y, en cambio, solamente parecen prevalecer acusaciones y miedo. A mis viejos amigos en arte del correo que aún viven, sueño con el ESPIRITU de lo que ha sido y podría ser de otra manera. Mientras tanto aconsejaría a los artistas correo LEER "Eternal Network" (1) en su biblioteca local, en lugar de meramente buscar sus nombres en el índice. Lo siento, la edición está agotada y, con esta carta, me siento fuera de época. En espíritu, Crackerjack Kid/Chuck Welch

(1) Se trata del libro del propio Chuck Welch, "Eternal Network",University of Calgary Press, 1995, Calgary, Canadá (nota bene).GERARDO YEPIZ
http://www.artepostal.org.mx/introduccion.html
     Sobre Arte Postal

                       Es un círcuito o
                       tendencia
                       alternativa de arte
                       por correo donde
     participan artistas de todo el mundo, que
     tiene como objetivo central la
     comunicación y contacto a través del
     intercambio de información y propuestas
     creativas. Ademas de una corriente
     artística, el Arte Postal es un fenómeno de
     las comunicaciones en donde el creador de
     los mensajes es a la vez el emisor y
     receptor de los mismos. Es un fenómeno
     vivo de respuesta y
     creación que no
     reconoce fronteras,
     donde se incluyen las
     técnicas y soportes
     mas diversos; gráfica, postales, adhesivos,
     poesía visual, timbres y libros de artistas,
     sellos, fax, videos etc, busca además
     contactar e intercambiar con todos los
     círcuitos existentes en distintas latitudes,
     dedicados a las mas diversas disciplinas.

                Se considera que el "Arte
                Postal" se inicio con la
                "Correspondance Art
                School" de Ray Johnson en
                los años 50, pero si
                queremos hacer justicia a la
     historia, esta actividad de comunicación
     creativa tiene sus inicios a partir de dos
     fenómenos que entre sí están
     estrechamente vinculados; por una parte la
     revolución científico / industrial que
     permite el funcionamiento a nivel
     universal de los servicios de correos; y el
     otro, la ruptura con la tradición artística
     que significaron los movimientos y
     escuelas artísticas de comienzos de siglo y
     posteriores a la primera guerra mundial.

     Tanto los miembros de los
     grupos expresionistas
     "Caballo Azul" y "El Jinete",
     como los dadaístas, futuristas
     y surrealistas, entre los que
     cabe destacar a Kurt
     Schwitters, Tristán Tzara, Marcel
     Duchamp y Marinetti, hicieron uso del
     Arte Postal no sólo para divulgar los
     puntos de vista de cada grupo, sino como
     medio ideal para el intercambio de
     mensajes creativos.

     A mediados de los 60 se inició en el cono
     sur de América una intensa actividad
     creativa entre los poetas y editores
     Eduardo Antonio Vigo, con su revista y
     ediciones "Diagonal Cero", del uruguayo
     Clemente Padín "Los Huevos de Plata" y
     "Ovum", del brasileño Wlademir Diaz
     Pino, uno de los miembros de poesía
     concreta de su país y junto con Padín han
     venido alimentando ideológicamente la
     vanguardia artística sudamericana y
     mundial, y el chileno Guillermo Deisler,
     quién en 1963 fundó en Santiago
     "Ediciones Mimbre" llegando a publicar
     una cincuentena de títulos.

     Los archivos, las revistas,
     fanzines y exposiciones son
     algunas de las formas mas
     corrientes en las que se
     manifiesta la actividad de artistas postales
     en forma pública. Uno de los puntos
     culminantes es la inclusión, por primera
     vez, fuera de los circuitos marginales y
     alternativos en la Bienal de Sao Paulo a
     mediados de los 70, en una sección
     dedicada exclusivamente a este fenómeno.
     A partir de este momento es ya caso
     corriente la aceptación en los medios
     oficiales del funcionamiento de estos
     círcuitos de creación artística sin el
     cuestionamiento de su legitimidad.

     Es así como existen museos en Suecia e
     Italia. En otros paises se abren secciones
     en bibliotecas o en archivos.

     Fotografia de los sellos por Julee Peasley P.O. Box
     11794 Berkeley, CA 94712
Guía para el futuro Artista Postal

     Qué es el Mail Art?
     El Arte Postal o Mail Art es una tendencia
     artística originada a principios de siglo,
     formalmente establecida en 1968 por Ray
     Johnson y su Escuela de Arte por
     Correspondencia. El movimiento consiste en
     intercambiar mensajes creativos utilizando el
     sistema postal, es un medio libre que permite
     todo uso de imagenes, de manera que cualquier
     ícono, imágen o composición es permitida y
     válida en su uso.

     Quiénes lo practican?
     Artistas, pintores, diseñadores, ilustradores,
     arquitectos, poetas, escritores, y gentes de todas
     edades, sin importar raza, religión, o sexo.

     Cómo puedo iniciarme en el Mail Art?
     Participando en proyectos, enviando trabajo
     artístico a otros artistas, y siguiendo cadenas de
     cartas.

     Qué es una cadena de cartas?
     Es una lista de apróximadamente 10 gentes,
     donde al recibirla anotas tu nombre al final de la
     lista, borras al primero y le envías algo especial;
     un dibujo, un collage, calcomanías, estampillas,
     un cassette, fotos o lo que se te ocurra que creas
     resultará interesante, después haces 10 copias o
     más de la lista y la envías a 10 gentes diferentes
     o más, no se requiere mandar dinero o
     involucrarse en religión como se usa
     normalmente, no tiene nada que ver! Es
     meramente trabajo artístico y conceptual.

     Qué hacer para practicar Mail Art?
     Conocer un poco el arte moderno; Dada,
     Surrealismo, Pop, Fluxus, , Futurismo,
     Constructivismo, Situacionismo, Inismo etc.
     tener conocimiento de técnicas como el collage,
     dibujo, pintura etc, algo interesante que ofrecer,
     marcar tu individualidad, identidad, estilo, hacer
     notar de alguna forma tu nacionalidad, recuerda
     que recibiras cartas de artistas que viven otros
     paises con una cultura diferente a la tuya, iras
     adquiriendo mas experiencia conforme pase el
     tiempo.

     Cómo participar en projectos de Mail
     Art?
     Escribiendo a Global Mail, Brain Cell,
     Tensetendoned etc. Los projectos aparecen con
     un tema, fecha limite de entrega, tecnica
     especifica y tamano del trabajo, aun que no todos
     los projectos son iguales, varian en
     exposiciones, shows, congresos, fanzines, mini -
     periodicos y panfletos, cuando se termina el
     projecto, el organizador hace una lista donde se
     incluyen las direcciones de todos de
     participantes incluyendo la tuya, ordenada por
     país o alfabeticamente. Al paso de semanas, si
     tienes suerte comenzarás a recibir
     correspondencia de artistas de todo el mundo, es
     importante contestar lo más pronto posible.

     En que idioma se escriben los Mail
     Artists (Artistas Postales) ?
     Inglés, es el idioma casí universal, también es la
     forma más fácil de conectar rusos, alemanes,
     franceses, italianos, japoneses y otros de habla
     hispana, aún que no todos suelen escribir
     personalmente, otros se concretan a enviar
     trabajo artístico,

     Qué puedo hacer si no sé ingles?
     Hay un extenso número de artistas postales en
     España, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Cuba,
     Venezuela, Guatemala, México etc.

     Sudámerica cuenta con el movimiento de Poesia
     Visual más grande del mundo, así como un
     interesante fondo humano-activista, en la sección
     de contactos podrás encontrar algunos de ellos
     tienen acceso a Internet.

     Es costoso practicar Arte Postal / Mail
     Art?
     No, sí comienzas intercambiando con pocos
     artistas, recibirás al principio 4 o 5 cartas cada
     mes, con tu suerte e interés irán aumentando
     gradualmente. En algunos casos suele salirse de
     control al paso de un ano o dos, por lo que debes
     de estar preparado artística y económicamente.

      Nota:
      Recibir demasiadas cartas puede
      crearte una severa adicción, préparate!
 

     Algunas sugerencias para  crear y
     decorar tus cartas.
     Sí no sabes hacer un sobre puedes usar algunos
     que hayan sido usados anteriormente, bolsas de
     papel como de palomitas por ejemplo, (cuida
     que esten limpios y sean resistentes, puesto que
     constantemente se maltratan en el ajetreo del
     correo.), trata de economizar en tus gastos, visita
     tiendas de segunda donde siempre encontraras
     cosas interesantes, algo muy importante en el
     Mail Art son los sellos de goma; de todo tipo
     desde los que salen en tu "Corn Flakes", sellos
     comerciales, con figuras, animales, objetos o
     mensajes en general te seran de gran utilidad,
     calcomanias al igual que los sellos entre mas
     extraño te resulten mejor, pequeños objetos de
     plástico, juguetes del "Cracker Jack", como
     puedes ver, no se requiere un gran esfuerzo para
     conseguirlos, analizando con calma esto, tu casa
     puede ser un gran arsenal postal!

      Reciclaje como punto de partida
      hacia la creación artística!
 

     Algunos tips:
     Sí no conoces el tema de un proyecto; investiga!

     Responde rápidamente, al igual que tú, otros
     artistas esperan ansiosos sus cartas.

     Lleva un control de tu correspondencia, cartas
     recibidas, enviadas y pendientes.

     Distribuye la información que recibes, fotocopia
     los anuncios de los proyectos y enviálos a tus
     contactos.

     Busca en GLOBAL MAIL tus intereses, los temas
     en los que te gustaría participar.

     Sí no tienes privacidad en tu casa, o el servicio
     postal es malo en tu área, puedes rentar un
     apartado postal.

     Sí recibes material que atente contra tu moral ya
     sea erótico, político u extremadamente violento,
     manifiesta tú desacuerdo, pero no rompas la
     conección.

     La gente que contactarás son escencialmente
     desconocidos por lo que debes tener un cuidado
     ordinario.

     Sí no te gusta tu nombre o no deseas utilizarlo,
     puedes usar un pseudónimo. (opcional.)

     Mail Art o Arte Postal no es un rincón de los
     corazones solitaros, no esperes encontrar ahí el
     amor de tu vida, evita pedir fotos y detalles
     cursis de ese tipo.

     La regla mas importante a recordar es:
     No hay reglas!
 

http://www.artepostal.org.mx/introduccion.html


  Jose Luis Campal
    http://www.abaforum.es/merzmail/todos.htm
 

                       EL MAIL ART
                       Jose Luis Campal

                           Comunicación presentada por José Luis Campal en el IV ENCUENTRO
                           INTERNACIONAL DE EDITORES INDEPENDIENTES” (Punta Umbría
                           -Huelva-, 1-3 de mayo de 1997)

                       ¿Qué es o qué representa el denominado movimiento mail-artista? Un
                       conglomerado de adicciones resueltamente aceptadas, podría responderse,
                       y muy poco o casi nada cabría objetársele a la contestación. Y es que en la
                       interna dificultad con la que se encaran los partidarios de las clasificaciones
                       pétreas a la hora de consensuar una definición, en este árido trance del
                       etiquetado radica la principal de las virtudes del Mail-Art: una libertad de
                       maniobra sin precedentes, pues permite que sus cultivadores adopten y
                       adapten, sin ninguna requisitoria, todo cuanto les resulta sugerente, sea cual
                       sea el origen, método, estructura o contraindicaciones del préstamo. En
                       esta disolución de las reglas del juego, en esta insobornabilidad y apertura
                       constante a la innovación, en la persecución de una funcionalidad sin
                       rescisiones que no pierda la perspectiva histórica, reside la más cabal y
                       valiosa declaración de principios, a todos los niveles, del Arte correo.
                       Acentúa su presencia porque no ha establecido completamente qué es lo
                       que no es o no quiere ser.

                       Desde que en 1870 se decretase, primero en Austria y luego en el resto de
                       las naciones, la circulación de tarjetas por el transporte postal ordinario, y
                       después de que su implantación generalizada en las primeras décadas del
                       presente siglo ratificase su prometedora viabilidad, estaba claro, o era
                       perfectamente intuible, que la vanguardia artística no iba a desaprovechar u
                       medio de transmisión tan apetitoso, que permitió a los precursores
                       mail-artistas fundir la subjetividad del acto creativo con la pura objetividad
                       suministrada por un conducto administrativo.

                       Aunque la constitución hacia 1962, por parte del malogrado artista
                       norteamericano Ray Johnson, de la “New York Correspondance School of
                       Art” se acepta como el alumbramiento y nominación oficialista de tal
                       práctica; y aunque sea en esos años ‘60 cuando surgen las primeras
                       exposiciones de cierta envergadura no debe perderse de vista que, en la
                       segunda década de este siglo, los futuristas italianos, con Giacomo Balla o
                       Pannaggi a la cabeza, ya se sirvieron de esta vía postal para elaborar
                       cartulinas con fines estéticos, a base de collages y aditamentación de
                       diferentes técnicas y materiales. A ellos les secundarían cubistas, dadaístas,
                       surrealistas, neo-dadaístas, los nuevos realistas de Yves Klein, los
                       expresionistas de la abstracción, el conceptualismo
                       germano-estadounidense del grupo “Fluxus” o los artífices pop comandados
                       por Andy Warhol. Mail-artistas ocasionales lo fueron ya celebridades como
                       Picasso, Henri Matisse, Man Ray, Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, Max
                       Ernst o Francis Picabia.
                       La única diferencia notable que aprecio entre el estado de cosas antes y
                       después de la iniciativa de Ray Johnson estriba en que hasta la
                       normalización en el uso del nuevo vehículo de expresión, el correo era
                       empleado de forma esporádica por artistas plásticos, mientras que durante
                       las cuatro últimas décadas han ido sumándose a su cauce creadores de las
                       más variadas procedencias, neófitos incluso, entregados en cuerpo y alma a
                       la vocación y devoción mail-artista. Si quisiéramos aventurar quiénes se
                       reparten hoy las tareas mail-artistas, tendríamos que señalar que desde
                       pintores y escultores hasta poetas, músicos, arquitectos o fotógrafos. Se
                       especula con que han deambulado por los circuitos del Arte correo más de
                       3.000 activistas, lo cual da una idea de la enorme expectación y seguimiento
                       suscitado entre quienes han atisbado en el Mail-Art una relativa solución a
                       los muchos interrogantes planteados por los condicionantes y convenciones
                       del academicismo.

                       El Mail-Art no es ninguna escuela o conjunto de técnicas reguladas
                       ortodoxamente; ni supone corriente, tendencia, disciplina o moda alguna. El
                       Mail-Art es sencillamente un soporte no mediatizado por esquemas
                       predeterminados; un soporte ilimitado y no adscrito a ningún arte en
                       especial, que no se siente más deudor de unas que de otras. Dado que
                       precisa de la cumplimentación del franqueo postal para adquirir carta de
                       naturaleza, no resulta adecuado tomar a la parte por el todo y designar
                       indistintamente como Mail-Art, Correspondance-Art o Postal-Art a parcelas
                       colaterales del Arte correo como puede ser el caso del Fax-Art, ya que se
                       vale para su transmisión del fax.
                       Aunque parcialmente los presupuestos del Mail-Art puedan ser tomados
                       como nihilistas, el empuje constructor lo aleja de una suerte de quietismo. El
                       Mail-Art, por formación y desarrollo, avanza siempre, y en la medida de sus
                       herramientas, hacia adelante, sin amedrentarse. No representa ningún
                       escalafón intermedio entre el amateurismo y el reconocimiento oficial, ya
                       que, de darse tales situaciones, se degradaría y desaparecería. Sin
                       independencia absoluta -ética y estética- sería impensable que se
                       mantuviera el Mail-Art. Su calidad de arte francotirador le exime, ya desde
                       su raíz, de servidumbres.

                       El mail-artista se reserva la esencia de la práctica artística y repudia todo lo
                       ajeno al acto creativo, esto es: la utilización bastarda con fines
                       mercantilistas; repudia el rango de sicario que en ciertas manifestaciones
                       adquiere el arte. Al concurrir, además, la circunstancia de que los propios
                       mail-artistas son los principales consumidores de Mail-Art, se sortean los
                       peligros que, amenazantes, rondan a su autonomía artística. El Mail-Art
                       evita, pues, la tentación de una comercialidad degradatoria.
                       Sin embargo, el Mail-Art reconoce que participa del empleo tanto de
                       códigos verbales como plásticos, fotográficos, reprográficos, cibernéticos,
                       publicitarios, fónicos, representacionales, cinemáticos, tridimensionales, etc.
                       El mail-artista, que viene a constituirse en el creador simbiótico de lo
                       alternativo en este fin de siglo, los absorbe, selecciona, criba, deglute,
                       transforma, recoloca y, si son ésas sus intenciones, hasta tergiversa en un
                       afán por crear un producto genuino, bebedor de los muchos caños del arte y
                       la vida.

                       Mismamente, la manipulación de imágenes explícitas y la subversión de
                       mensajes no-cifrados permite al mail-artista generar desde nuevos
                       discursos hasta jugosas permutaciones de significación connotativa y
                       complementaria, y dotadas asimismo de un alcance fuertemente sugeridor.
                       El creador, entonces, cuestiona los cauces de propagación del referente
                       primario y sus efectos en el receptor. La simple modificación de un pie de
                       foto posibilita una cascada de re-interpretaciones cargadas de interacción.
                       El mail-artista realiza, pues, un ejercicio libertino pero no neutro socialment

                       A veces, las pretensiones del mail-artista pueden resultar altruistas y en
                       ocasiones, hasta intranscendentes o banales, como cuando el belga Antoine
                       Laval envió postales a direcciones inexistentes para comprobar, cuando se
                       las devolvieran, cómo habían cambiado las tarjetas; aunque puedan darse
                       casos así, el Mail-Art, lejos de suponer una huida del mundo real, ha servido
                       de vehículo para la concienciación ante lacras, calamidades,
                       acontecimientos de ostensible injusticia y abuso criminal del poder. Así,
                       cuando en agosto de 1977 Clemente Padín y Jorge Caraballo fueron
                       encarcelados por orden de la dictadura fascista uruguaya por, y cito
                       textualmente, “vilipendio y escarnio a la moral de las Fuerzas Armadas”;
                       cuando este desgraciado despropósito tuvo lugar se orquestó, a través del
                       Arte correo, una movilización internacional para reclamar su libertad; años
                       más tarde, César Reglero hizo algo similar con la ciudad bosnia de
                       Sarajevo durante la guerra de los Balcanes. Y a lo largo de 1992 fueron
                       bastantes las propuestas que tomaron como asunto central el V Centenario
                       de la llegada de los españoles a América, enfocándolo mayoritariamente
                       como una variante de genocidio indiscriminado.

                       No han escaseado las iniciativas de compromiso con los más
                       desfavorecidos; de tal manera que el Arte correo ha servido para poner el
                       dedo en la llaga del embargo económico y la tenaza de asfixia política
                       repetidamente ensayada por el imperialismo de los EE.UU. contra Cuba; el
                       Mail-Art ha servido para llamar la atención sobre el Apartheid sudafricano,
                       las escaramuzas residuales del colonialismo europeo en África o los
                       insurgentes movimientos indigenistas de Centroamérica, como el mexicano
                       de Chiapas, etc., etc.

                       El Mail-Art es fundamentalmente arte conceptual e idealista, arte de
                       urgencia y con una clara actitud experimental, vanguardista, indagatoria; art
                       arriesgado que al hacer uso de canalizaciones seculares e incorporar
                       cuantos avances considera pertinentes, está aunando tradición y actualidad.

                       En el Mail-Art no están preconcebidas ni las dimensiones ni los materiales
                       que le sirven de base al mail-artista para llevar a cabo su obra. Si bien,
                       todos los formatos son admitidos, por su manejo ha triunfado el tamaño
                       rectangular de la tarjeta postal estándar. En cuanto al soporte material,
                       ninguna plataforma o superficie está vedada. Por razones obvias, análogas
                       a las que explican la popularidad del tamaño, los soportes más frecuentados
                       siguen siendo el papel, las cartulinas y cartones de todo tipo, las telas,
                       plásticos y texturas planas similares. El acabado que cada mail-artista
                       proporciona a sus trabajos es verdaderamente lo diferencial; se puede
                       apreciar de todo, desde un esmero de orfebre cercano a la filigrana hasta la
                       desgarbada improvisación pasando por la manualidad insospechada o la
                       corrección de lo artesanal y modesto. Todo ello referido, por supuesto, a la
                       presentación formal, reflejo de las habilidades técnicas. Con todo, en el
                       producto final, resulta factible que, por encima del mensaje -de haberlo-,
                       puedan llegar a primar los materiales utilizados por el autor, capaces de
                       provocarle a un receptor un cúmulo de sensaciones, que en otro destinatario
                       de sus mismas características tal vez no se dieran.

                       En las obras de Mail-Art se dan cita, por ejemplo, desde el grafitismo, los
                       collages, los fotomontajes y transposiciones textuales hasta las
                       combinaciones cromáticas, las reuniones de objetos, tampones de goma y
                       materiales dispuestos lúdicamente o la superposición gráfica. Todo cuanto
                       el fervor iconoclasta del mail-artista pueda reclutar y responda a los
                       objetivos que se ha marcado.

                       Mail-Art no es sólo la tarjeta postal original de un autor que viaja gracias al
                       sistema de las estafetas y el servicio de Correos. Es también la obra que va
                       contenida en un sobre, en donde la sorpresa o lo inaudito es muchas veces
                       factor clave, como debió ocurrirle al destinatario de un obra de J. Kosuth,
                       consistente en la póliza de un seguro de vida para un viaje, ya sin validez,
                       pues el mail-artista la transformó en pieza de arte una vez hubo realizado su
                       viaje. Mail-Art es también el sobre mismo ilustrado y sin necesidad de que
                       en su interior haya nada, el sobre que juega con la paciencia y sagacidad de
                       los empleados de Correos, que deben, en muchas ocasiones, averiguar
                       dónde se encuentran las señas de a quién va dirigido. Y se entiende que es
                       igualmente Mail-Art todo objeto que se vale del franqueo postal. Por lo tanto
                       no debería existir problema alguno para considerar Arte correo al pulpo
                       disecado que, provisto de los pertinentes sellos y dirección del destinatario,
                       envió el artista japonés Shimamoto.

                       La actividad mail-artista se distingue por su baratura y accesibilidad. Para
                       efectuarla no son imprescindibles ni grandes ni medianos desembolsos
                       económicos, ni disponer de locales o estudio anejos al propio domicilio. En
                       este sentido, puede catalogarse al Mail-Art como un arte doméstico y fácil
                       en tanto que está al alcance de cualquier persona con algo que decir.
                       La rapidez o inmediatez en la elaboración de las obras mail-artistas
                       beneficia su eficiencia e instantaneidad, al no darse procesos de
                       fabricación dilatados o complejos como los de las artes plásticas.

                       La obra de Mail-Art se forja individualmente pero muy pronto requiere una
                       colectividad cómplice, necesita imperiosamente un receptor, pues el
                       intercambio de impulsos creacionales actúa trasformadoramente sobre los
                       practicantes. Al incursionar en el terreno de lo epistolar, el Arte correo no
                       podía por menos que favorecer la comunicación entre el mail-artista, sus
                       colegas y los proyectos respectivos. El Mail-Art acerca lo epistolar al
                       carácter perenne del arte, da la alternancia a ambos y saca al arte de las
                       academias, no haciéndolo depender de otra mecánica más que de la
                       inquietud.

                       Las producciones mail-artistas se canalizan generalmente en las muestras o
                       proyectos que se suelen organizar en torno a un tema determinado. Se
                       verifica en esto la preferencia por asuntos pacifistas, antimilitaristas,
                       contestatarios, ecologistas, antialienantes, anticolonialistas, o socialmente
                       preocupantes, como sería el caso del SIDA. La temática de los Mail-Art
                       Project se inclinan no poco por combatir la explotación, la tortura y la
                       represión. Particularmente sensibilizadoras resultan las propuestas lanzadas
                       por mail-artistas que viven en países donde se padecen las estructuras
                       socio-políticas impuestas por regímenes dictatoriales.

                       El abanico de motivos de las exposiciones es inmenso, apuesta por la
                       imaginación y lo insólito las más de las veces, y pueden incluso hasta causar
                       extrañeza entre los más avezados. Echando un vistazo a las convocatorias
                       de los últimos cinco años, encontramos desde tributos a Jimi Hendrix,
                       Mozart, La divina comedia o García Lorca hasta homenajes a creadores que
                       constituyen un referente inexcusable para cualquier autor de vanguardia,
                       donde Marcel Duchamp, Schwitters, Ray Johnson o Guillermo Deisler
                       podrían muy bien ser nombres consensuables y a reivindicar por todo
                       mail-artista. Las convocatorias convierten en tema de los trabajos a recibir
                       las más curiosas peticiones: naipes, el dinero, cerebros, la contaminación,
                       tikets de supermercado, cerdos, el sexo y la pornografía, tierra, monstruos,
                       espejos, la política, los extraterrestres, trenes, el reciclaje, flores, la
                       conspiración de los objetos inanimados, los skinheads, autorretratos, la
                       basura, la Mona Lisa, manos, bicicletas, el suicidio, ojos, sombras, el
                       paraíso, planos y panorámicas de ciudades, la bomba atómica, bolsas,
                       elefantes, vacas, árboles, robots, sueños, el Año nuevo, sombrillas,
                       mariposas, el fútbol, etc., etc.

                       Las exhibiciones de Mail-Art ayudan a ordenar la actividad de los artistas,
                       suministran una salida eficiente a su trabajo, en el que el grito y la denuncia
                       conviven sin estorbarse con la ironía, la acidez crítica, el hermetismo más
                       inexpugnable o el más directo y escueto de los mensajes.

                       Por medio de las exposiciones internacionales se lucha contra las tutelas
                       inquisitivas y el proselitismo medioburgués de las galerías de arte, puesto
                       que las obras de Mail-Art participantes no están sujetas a censura de
                       ninguna clase y no existe una selección previa que deje fuera a ninguna. En
                       consecuencia, el ejercicio mail-artístico se convierte en un arte
                       no-competitivo e igualador: no-competitivo porque en las muestras no se
                       establecen premios crematísticos; e igualador porque en ellas veteranos y
                       consagrados comparten el espacio, en igualdad de condiciones, con los
                       recién llegados.

                       El Mail-Art pone en contacto a personas de todas las latitudes, pues en casi
                       todos los catálogos que se realizan una vez que las exposiciones han
                       concluido, se incluye un Mailing o directorio con las señas de todos los
                       participantes, para fomentar así el contacto personal y permanente entre los
                       autores. De esa forma, el Mail-Art rompe y supera las fronteras
                       étnico-lingüísticas, pero también las gremiales y sexuales. Al no mediar una
                       lengua que limite la comunicación, reduce y acorta las barreras
                       continentales, por lo cual muy bien cabría pensar en el Mail-Art como en un
                       punto de encuentro. Las conexiones entre mail-artistas se fundamentan en
                       un desprendido y mutuo intercambio de producciones propias, en un
                       incansable e inagotable fluir de envíos y recepciones.

                       La internacionalidad de tales relaciones permite la creación combinatoria de
                       obras a cuatro o más manos, y que el artista pueda transmitir su callado
                       trabajo y compartirlo con muchos otros en un mundo “ancho y ajeno”, que, d
                       ese modo, se ha hecho transitable y comunal. El concepto de manifestación
                       artística en perpetuo movimiento que enlaza a personas de todo el globo
                       terráqueo con la sola intermediación del cartero encontró acomodo, en la
                       década de los ‘90, en una muy interesante acción de los mail-artistas
                       alemanes Peter Kusterman y Angela Pahler, quienes recorrieron varios
                       continentes entregándoles en mano a los destinatarios su correo artístico.

                       La internacionalidad mencionada facilita el que se establezcan las Network,
                       redes o cadenas de trabajo entre autores que es más que probable que
                       nunca lleguen a conocerse más que a través de sus obras. El riesgo que
                       corre un mail-artista que se prodigue mucho es que se incremente de tal
                       modo el número de conexiones con otros creadores que no pueda
                       atenderles adecuadamente a todos ellos. Hay un hecho comprobado: tan
                       pronto como alguien se introduce en el circuito mail-artista, se recurre a él
                       para infinidad de proyectos.

                       La ingente cantidad de obra mail-artista circulante y de muestras registradas
                       ha favorecido la creación de archivos o centros de documentación, que
                       velan por la conservación de sus fondos, voluntariamente entregados por los
                       autores, convirtiéndose en sustitutos del museo o la biblioteca, pues no
                       acogen sólo piezas de creación sino también información bibliográfica
                       sobre la disciplina. En realidad, todo organizador de una propuesta de
                       Mail-Art acaba fundando su Mail-Art Archive, ya que las obras participantes
                       no se devuelven sino que pasan a la custodia de los responsables de las
                       convocatorias. El acuerdo, no-pactado pero gustosamente aceptado por
                       todo mail-artista, de que las obras no se vendan constituye otra reacción
                       contra los porcentajes de marchantes y galeristas.

                       Paralelamente, han eclosionado, como útil complemento, los zines o revistas
                       y boletines de modestas hechuras pero ambiciosísima proyección, que se
                       ocupan del seguimiento de todas las noticias, novedades y actividades del
                       universo mail-artista, y que acogen, asimismo, entre sus páginas
                       reproducciones de obra original.

                       Incluso se ha comprendido, por parte de los sectores menos afectos a las
                       manifestaciones no-reglamentadas, que la trayectoria y solidez de las
                       propuestas del Mail-Art no son flor de un día, y así algunas facultades de
                       Bellas Artes de nuestro país ya lo han integrado en sus planes de estudios;
                       en la de Cuenca existe desde principios de los ‘90 una asignatura
                       denominada: “Otros comportamientos artísticos”, donde, entre otras muchas
                       cosas, tiene cabida el ejercicio mail-artístico. Puede afirmarse, por lo tanto,
                       que más que una capitulación, esta incorporación supone para el Mail-Art
                       una conquista irrenunciable.

                       En España, desde que el grupo ZAJ diera, en los años ‘60, los primeros
                       pasos, y después de que en 1973 se organizase la primera muestra
                       importante, titulada Negro sobre blanco, a la que seguirían, hasta nuestros
                       días, decenas de exposiciones; desde entonces, digo, el futuro del Mail-Art
                       rezuma una salud prometedora. Más de una centena de mantenedores de
                       su espíritu son garantía suficiente de una evolución no-traumática, y máxime
                       cuando muchos de estos mail-artistas habrán de convertirse,
                       paulatinamente, en impulsores de nuevos proyectos que ensancharán
                       multidireccionalmente los horizontes del Arte correo.

                       Por último, quisiera referirme a cómo una parte constitutiva de la tarjeta
                       postal mail-artista, como es el sello, ha conseguido desgajarse de ésta y
                       erigirse en otro campo de trabajo: la Filatelia alternativa. Ésta ha conocido
                       una importante expansión y muchos mail-artistas se han lanzado, de un
                       modo frenético, a crear sus propios timbres distintivos. Curiosamente, al ser
                       el Mail-Art y la Filatelia alternativa territorios muy próximos, se ha dado, en
                       algunos lugares, una confusión de identidades, como sucedió en Oviedo
                       cuando, a principios de la década de los ‘90, una destacada sala montó una
                       exposición internacional de Mail-Art en la que únicamente había sellos de
                       artista. Pero eso es asunto para otra cavilación.
Jose Luis Campal
    http://www.abaforum.es/merzmail/todos.htm
 
  


Vuelve al indice general