X Festival del Llibre d’Artista i la Petita Edició / ESPECIAL SANT JORDI 2017

 

ESPECIAL SANT JORDI 2017

X Festival del Llibre d’Artista i la Petita Edició

A TAULA AMB L’AUTOR

Una sèrie de petites trobades per conèixer i practicar diversos aspectes i conceptes del fet de fer llibres.

Del 21 al 29 d’abril 2017, al Centre Cívic Pati Llimona

L’Escola Itinerant del Llibre, coordinada por Elisa Pellacani, juntament amb l’Associació ILDE ofereix una sèrie de tallers entorn del fet de fer llibres dins del X Festival del Llibre d’Artista i la Petita Edició (del 20 al 29 d’abril al Pati Llimona i, com cada any, el 23 d’abril a la plaça de Sant Just, la “plaça dels llibres imaginats”). És una ocasió única per practicar amb artistes del llibre, conèixer alguns dels seus secrets i acostar la seva obra a través de tallers de poques hores, així com investigar estils i conceptes molt diferents.

Inscripcions a partir del 3 d’abril i fins a esgotament de places a: ildebook(Sustituya el interior de este parentesis por la arroba)gmail.com

Informació a: bcn.cat/ccpatillimona

Preus (inclouen el material)

25 euros (4 h)

22 euros (3 h 30 min)

15 euros (2 h)

– Divendres 21 d’abril, de 17 a 21 hores

PIETRO ANTOLINI – CONVIDAT ESPECIAL. El llibre-teatre il·lustrat

Realitzarem un “llibre-teatre” mitjançant les tècniques del collage, llapis d’oli, frottage, per tal de crear noves tridimensionalitats. Una tècnica creativa molt suggestiva, no tan sols per a qui sigui il·lustrador, sinó per jugar amb l’espai amb total llibertat creativa.

– Dissabte 22 d’abril, de 10.30 a 12.30 hores. INFANTIL

PIETRO ANTOLINI. Una forest de butxaca

A partir del concepte de “llibre-teatre”, farem una forest plena de misteri i de màgia, que es podrà dur a la butxaca. Retalls, collage, llapis i molta fantasia. Cadascú s’endurà el seu llibre a casa.

– Dissabte 22 d’abril, de 16 a 19.30 hores

CHIARA ARMELLINI – CONVIDADA D’HONOR. La llegenda de Sant Jordi

Crearem un llibret sense paraules, en què el conte de Sant Jordi es desenvolupi a través d’uns quants elements gràfics. Cadascú crea un codi visual propi amb segells i colors, que l’ajudaran a desenvolupar uns personatges i a fer una seqüència de la interpretació creativa de la llegenda.

– Dilluns 24 d’abril, de 17 a 19 hores

DAMARIS LLAUDIS REYES. Construcció i ús de murmuradors de poemes

Un taller sobre la poesia i l’escriptura, però també sobre la capacitat de potenciar la capacitat d’escoltar a través de l’expressió verbal i la modulació sonora. Un llibre que va canviant segons el seu ús, en què el suport és un objecte interactiu realitzat en plena llibertat amb pintura gestual i ús del poder cromàtic.

– Dimarts 25 d’abril, de 17 a 21 hores

PIA WORTHAM. Estructura i contingut per a un llibre d’artista

Aprendrem a combinar diverses enquadernacions amb diferents continguts. Farem tres llibres diferents, i n’analitzarem les possibles variacions segons el contingut, tot comentant l’obra de cada participant.

– Dimecres 26 d’abril, de 17 a 19 hores

FIDEL PEREIRO. Construcció-destrucció

En aquest taller d’il·lustració explorarem maneres d’impulsar la imaginació desenvolupant “la mirada particular”. Utilitzarem el paper com a suport narratiu i amb un simple plec realitzarem un petit projecte.

– Dijous 27 d’abril, de 17 a 19 hores

MARGARITA MASCARÓ. La carta màgica

Un paper artístic en plegar-se es converteix, com per art de màgia, en la forma de sobre i quan la despleguem pren noves formes volumètriques. Investigarem formes de plegat molt antigues, de l’època victoriana, com les que experimentava Bruno Munari als seus llibres “il·legibles”. Treballarem amb collage, pintura, textos cal·ligrafiats i impresos.

– Divendres 28 d’abril, de 17 a 21 hores

CARME SOL SERENA. De l’u al mil

Al taller experimentarem amb diversos materials, formes i processos que ens permetran, a partir de l’atzar, obtenir models impresos que tinguin les característiques del que pot ser un exemplar únic; però també, i més important, que ens permeti la multiplicitat (petita edició).

– Dissabte 29 d’abril, de 16 a 19,30 hores

ELISA PELLACANI. Naturalment llibre

És un mapa, és un herbolari, és un joc? Naturalment, és un llibre. Paper, llapis i tisores serveixen per fer el prototip d’un llibre de petit format investigant les possibilitats de convertir-lo en un projecte editorial entre manipulació artesanal i ús de les tècniques de reproducció. Sense perdre llibertat creativa i seguint la manera d’expressar-se més personal.

ESPECIAL SANT JORDI 2017

X Festival del Libro de Artista y de la Pequeña Edición

EN LA MESA CON EL AUTOR

Una serie encuentros para conocer y practicar distintos aspectos y conceptos sobre hacer libros.

Del 21 al 29 de abril de 2017, Centre Cívic Pati Llimona

La Escuela Itinerante del Libro coordinada por Elisa Pellacani con la Asociación ILDE ofrece una serie de talleres alrededor del hacer libros dentro del X Festival del Libro de Artista y la pequeña edición (del 20 al 29 de abril en el Pati Llimona y como todos los años el 23 de abril en la plaza Sant Just, “plaza de los libros imaginados”). Una ocasión única para practicar con artistas del libro, conociendo algunos de sus secretos y acercando en talleres de pocas horas su obra, investigando estilos y conceptos muy diferentes.

Inscripciones a partir del 3 de abril y hasta agotarse las plazas en: ildebook(Sustituya el interior de este parentesis por la arroba)gmail.com

Información: bcn.cat/ccpatillimona

Precio (material incluido)

25 euros (4 h)

22 euros (3 h 30 min)

15 euros (2 h)

– Viernes 21 de abril, de 17 a 21 horas

PIETRO ANTOLINISPECIAL GUEST. El libro-teatro ilustrado

Realizaremos un “libro-teatro” practicando con las técnicas del collage, lápices al óleo, frottage, para crear nuevas tridimensionalidades. Una técnica creativa muy sugerente, no solo para quien ya es ilustrador, sino también para jugar con el espacio en total libertad creativa.

– Sábado 22 de abril, de 10.30 a 12.30 horas. INFANTIL

PIETRO ANTOLINI. Una floresta de bolsillo

A partir del concepto de “libro-teatro”, realizamos una floresta llena de misterio y magia, que se pueda llevar en el bolsillo. Recortes, collage, lápices y mucha fantasía. Cada uno se llevará su libro a casa.

– Sábado 22 de abril, de 16 a 19.30 horas

CHIARA ARMELLINI INVITADA DE HONOR. La leyenda de Sant Jordi

Crearemos un pequeño libro sin palabras donde el cuento de Sant Jordi se desarrolla a través de algunos elementos gráficos. Cada uno realizará un su código visual personal con sellos y colores, para componer los personajes a la vez que la secuencia de la interpretación creativa de la leyenda.

– Lunes 24 de abril, de 17 a 19 horas

DAMARIS LLAUDIS REYES. Construcción y uso de susurradores de poemas

Un taller sobre la poesía y la escritura, pero también sobre la capacidad de potenciar la escucha a través la expresión verbal y la modulación sonora. Un libro que va cambiando según su uso, donde el soporte es un obyecto interactivo realizado en total libertad con pintura gestual y uso del poder cromático.

– Martes 25 de abril, de 17 a 21 horas

PIA WORTHAM. Estructura y contenido para un libro de artista

Como combinar diferentes encuadernaciones con diferentes contenidos. Realizaremos tres libros diferentes, analizando sus posibles variaciones según el contenido y comentando la obra de los participantes.

– Miércoles 26 de abril, de 17 a 19 horas

FIDEL PEREIRO. Construcción-destrucción

En este taller de ilustración exploraremos formas de impulsar la imaginación desarrollando “una mirada particular”. Utilizaremos el papel como soporte narrativo y con un simple pliegue realizaremos un pequeño proyecto.

– Jueves 27 de abril, de 17 a 19 horas

MARGARITA MASCARÓ. La carta mágica

Un papel artístico al plegarse se convierte como por arte de magia en la forma de sobre y al desplegarse adquiere nuevas formas volumétricas. Investigaremos formas de plegado muy antiguas de la época victoriana, como las experimentadas por Bruno Munari en sus “libros ilegibles”. Trabajamos con collage, pintura, textos caligrafiados e impresos.

– Viernes 28 de abril, de 17 a 21 horas

CARME SOL SERENA. Del uno al mil

En el taller experimentaremos con de diferentes materiales, formas y procesos que nos permitirán, a partir del azar, obtener modelos impresos que tengan las características de lo que puede ser un ejemplar único, pero también, y más importante, que nos permita la multiplicidad (pequeña edición).

– Sábado 29 de abril, de 16 a 19.30 horas

ELISA PELLACANI. Naturalmente libro

Es un mapa, es un herbolario, es un juego? Naturalmente, es un libro. Con papel, lápiz y tijeras crearemos el prototipo de un libro de pequeño formato, investigando las posibilidades de convertirse en un proyecto editorial entre manipulación artesanal y uso de las técnicas de reproducción. Sin perder libertad creativa y según la forma de expresarse más personal.